وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ الفت الله (هائم)

177

۱ – نام و تخلص: Capture.JPGm
۲ -نام پدر: سیف الله
۳- سال و محل تولد: سال ۱۳۶۷ در ولسوالی خوست ولایت بغلان متولد شده است.
۴- تحصیلات: لیسانس دانشگده زراعت دانشگاه البیرونی.
۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر و فعال فرهنگی بوده و همچنان مسؤل انجمن علمی فرهنگی قلم بدستان ولسوالی خوست میباشد.
۶ – حالت مدنی: متاهل
۷- نمونه های کلام:
زندگی! صد بار نفرینت کنم باز هم کم است
مثل خود گر زارو غمگینت کنم بازهم کم است

اینقدر بی حرمتی بالای من داری روا
ظلم های بیشتر ازاینت کنم باز هم کم است

بی حیا هرچه که می بینم ز تو جز درد نیست
خاک پا را نقش جبینت کنم باز هم کم است

آنچنان مشتی زنم بر فرق و سر کوبت کنم
کش کشان بر روی زمینت کنم باز هم کم است

پوزت را در خاک مالم، رویت هم سازم سیاه
توچوصید وخویش شاهینت کنم بازهم کم است

چشمت از کاسه بر آرم، دست و پایت بشکنم
خسته و مجروح و حزینت کنم باز هم کم است

زندگی! صد عذر کردم تو نکردی هیچ شرم
زندگی! صد بار نفرینت کنم باز هم کم است

بر روی اسمم کشید خط بطلان … بعد ازین
بی او زمن مجوئید نام و نشان … بعد ازین

افسانه ای بیش نیم اسطوره ام … مسازید
تاریخ هم که ندارد از من بیان … بعد ازین

هوش وخیال و فکرم را با خود … ربوده است
هستم تهی زعقل و جسم و جان … بعد ازین

قبل از تولدم آنگاه که دیدمش … مرده ام
باقی حیات را متعلقم به آن … بعد ازین

آسوده کس نشاید منبعد پیش … چشم او
چون من که سوخته او زسوزنهان … بعد ازین

آنسوتر از حیات زندگی را … دست کم مگیر
زیباست یک دمی پهلوی رفتگان … بعد ازین

در شماره ۲۱ هفته نامه سبزمنش نشر شده

Comments are closed.