وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ مطهرشاه اخگر

198

۱- نام و تخلص:
مطهرشاه اخگر
۲- نام پدر: منورشاه اخگر
۳- سال و محل تولد: در ماه آخر سال 1350 خورشیدی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان دیده به جهان گشوده، در پنج سالگی با خانواده به کابل آمد و تا اکنون ساکن کابل است.
۴- تحصیلات: لیسانس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل است.
5- فعالیت های فرهنگی: آقای اخگر شاعر و فعال فرهنگی بوده و قالب های گوناگون شعری را آزموده است، ولی علاقه بیشترش به غزل و رباعی ست. مولانا و حافظ را عاشقانه دوست دارد و هر از گاهی به پای پند و اندرزهای سعدی می نشیند و می آموزد.
در سال 1390 نخستین مشق های شاعری اش را زیر عنوان (در سوگ باغ) به چاپ رساند و مجموعه دیگری هم آماده چاپ دارد که در فرصت مناسب به دست چاپ سپرده خواهد شد و به زبان های فارسی، پشتو و اردو شعر می سراید.
6-حالت مدنی: متاهل و دارای چهار فرزند( دو پسر و دو دختر). 
7- نمونه کلام: انفجار
زندگی را:
آتش
گلوله
خون
و انتحار …
تعریف کردند
و مرگ را
با سیم های نفرت
بر کمر بچه های ما بستند
و بی آنکه بدانیم
در میان بیچاره ترین مردم
انفجارمان دادند.
مهرت را….
چه زیبا می شود خندید مهرت را
چگونه می توان سنجید مهرت را
خودت را می توان دزدید جانِ من
ولی کَی می شود دزدید مهرت را
سیاهی نور گشت و شب ز هم پاشید
چو مهتاب رخت تابیــد مهرت را
شنیدم شعر می گفتند از هر سو
زمین و زهره و خورشید مهرت را
تو پاکی همچنان روح خداوندی
خدا در جســم من تابید مهرت را
تو در بـزم رقیبان خوب خندیدی
و عاشــق همچنان نالید مهرت را
تو بـی پروا پنـاه مهــر گردیدی
و اخـگر داسـتان گردید مهرت را
image003

Comments are closed.