وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ جمقباد شعله

1- نام و تخلص:
جمقباد شعله
2- نام پدر: یما شعله
3- سال و محل تولد: سال 1362 خورشیدی برابر با 1983 میلادی در شهر کابل متولد شده است.
4- تحصیلات: سال 1386 خورشیدی از دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل در رشته ادبیات دری مدرک لیسانس خود را اخذ نموده و مدرک ماستری خود را در رشته روابط بین الملل، اداره و دیپلوماسی از دانشگاه فیرلیگ دکنسون امریکا بدست آورده است.
5- فعالیت های فرهنگی و ادبی: در عرصه های ادبی، روزنامه نگاری ومطبوعات کار نموده، سروده هایش بیشتر در قالب غزل دوبیتی و رباعی بوده و در قالب های نیمایی و سپید گه گاهی طبع آزمایی می کند.
6- حالت مدنی: متاهل
7- نمونه های کلام:
با پای خسته عزم سفر می کند کسی
از جاده های شهر گذر می کند کسی
از جاده ها؟ نه، از ته انبوه خاطرات
آهنگ سرزمین دگر می کند کسی
شاید رسیده است به انجام کار خود
پیراهن فرار به بر می کند کسی
بد برده از تمام مفاهیم خوب و بد
یادی ز مردمان حجر می کند کسی
بگذار اعتراف نمایم برای دوست
هستی خویش زیر و زبر می کند کسی
===
با دود چرس و گرمی الکل کجا بخیر
بستی میان جان و تنت پل کجا بخیر
بستی میان جان و تنت پل که بگذری
از جاده های خسته ی کابل کجا بخیر
با خاطرات سبز و پر از کودکانه ات
در مانده ای به پای تآمل کجا بخیر
رازیست بین ماندن و رفتن که حل آن
می سایدت به مثل قرنفُل کجا بخیر
در جستجوی آیینه از پا فتاده ای
وامانده در حریم تغافل کجا بخیر
هرگز نخواستم که نصیحت کنم ترا
ای بی خبر ز زهر حلاحل کجا بخیر
گفتم که اعتراف بکن اصل قصه را
اما تو مست شیشه و قُلقُل کجا بخیر
===
آتش زغمت به سینه فوران دارد
دیده زجفا هوای باران دارد
هوش از سر عاشقان خود می دزدی
تیرنگهت جنون به پیکان دارد
===
آهم، نفسم، نه، تپشی در خونم
دردم که زدیده های دل بیرونم
موجم برِ تار های گیتارخموش
آهنگ زغم چکیده یی ویولونم
image003

Comments are closed.