وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ ملیحه اسدی(شبنم افغان)

71

۱ – نام و تخلص: ملیحه اسدی(شبنم افغان)
۲ -نام پدر: محمد امان
۳- سال و محل تولد: سال ۱۳۵۴ خورشیدی در ناحیه دهم شهر کابل زمینی شده است و اکنون در آلمان زندگی دارد.
۴- تحصیلات: از دانشکده ادبیات دری دانشگاه کابل مدرک لیسانس دارد.
۵ -فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر، فعال فرهنگی و رسانه ای بوده و مدت دوازده سال معاون تریبونی مکاتب شهر کابل را عهده دار بوده است. برنامه های مختلفی در تلویزیون معارف افغانستان داشته و مصاحبه هایش در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی به شمول( CNNامریکا) در سایر نشرات بدست نشر سپاریده شده است.
۶ -حالت مدنی: متاهل
۷- نمونه های کلام:
بیا اینبار شفیق و یارِ من باش
چراغ اندر شبِ چون تارِ من باش
به نازت شنبما اسمم صدأ کن
أنیس ومونس و غم خوار من باش

به آلمان نیستم دلشاد و آزاد
به هرجا رفته ام دنیا غمم داد
چو زندانیستم در ملک مردم
از این طالع بد فریاد فریاد

شبِ یلدا تر ا مهمان بسازم
لباس سبز را بر جان بسازم
دلم میل ترا دارد در آتش
مگر من آتشش پنهان بسازم

شب یلدا شب زیبای عاشق
شب بوسیدن از لبهای عاشق
شب آتش زدن بر جان دلبر
شب فریاد ها و نای عاشق 

شبی تنها ترین بودم غزل را باز سر کردم
تمام بلبلان شهر کابل را خبر کردم

خیالت موج میزد آنچنان اندر سرای من
به کوه عاشقی رفتم به سر یعنی گذر کردم

چه کاری با دلم کردی که من بیگانه از خویشم
خودم این را ندانستم چرا از خود سفر کردم

نمیدیدم خودم را یا نبودم در میان هرگز
از آن روز ازل بر حسن گیرایت نظر کردم

به خورشید رخت دیدم که تابان بود فهمیدم
شبم را نازنینا در خیالاتت سحر کردم

image003

Comments are closed.