وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

سه ونیم میلیون کودک در کشور به آموزش دسترسی ندارند

173

وزارت معارف می گوید که در حال حاضر سه و نیم میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند.
به گفتۀ مقام های این وزارت، از این میان، ۷۵  درصد آن را دختران تشکیل می دهند. محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف، ناامنی و فقر اقتصادی را از عوامل عمدۀ دور ماندن کودکان از آموزش می داند. این در حالی است که در حال حاضر، در حدود ۱۲۰۰مکتب در بخش های گوناگون کشور به علت ناامنی ها بسته استند. به همین دلیل، صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان، ۴۶میلیون دالر را به معارف افغانستان کمک کرد.
سند این کمک، میان )یونیسیف(و وزارت معارف امضا شد.
پشتیبانی از آموزش های محلی و افزایش ظرفیت ها در وزارت معارف، از برنامه هایی استند که در این سند به عنوان اولویت های معارف در سال آیندۀ میلادی برجسته شده اند. ادل خضر، نمایندۀ یونیسیف در افغانستان اظهار داشت: «تمرکز ما بیشتر برکودکانی خواهد بود که برون از مکتب مانده اند. ما باید راه هایی را جستجو کنیم تا این کودکان دوباره به مکتب ها باز گردند.» این همه در حالی است که بارها مقام های ارشد وزارت معارف به حیف و میل پول های این وزارت متهم شده اند و بارها گزارش هایی از موجودیت مکتب ها و معلمان خیالی به نشر رسیده اند؛ گزارش هایی که ظاهرأ تاکنون حکومت آن را جدی نگرفته است.
26168011_2037636656493723_4747601631593632936_n

Comments are closed.