وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از عملکرد درست نیروهای امنیتی تا بازیابی اعتماد مردم

38

امنیت ملی افغانستان در اعلامیه خبری خود آورده بود که مخفیگاه یک شبکه تروریستی مربوط به داعش را در شهر کابل کشف و 13 تروریست مربوط به این گروه را دستگیر کرده است. در این رخداد که یک شبکه وسیع دارای ارتباطات داخلی و خارجی توصیف شده است، دستگاه های نسبتا پیش رفته کشف و بمب سازی نیز به چشم می خورد که در نوع خود بی سابقه است. 
این اقدام امنیت ملی به درستی نشانه ای از اقتدار ملی و توانمندی نیروهای کشفی افغانستان است که در برابر ترفندهای تروریستان و خرابکاران از خود نشان داده اند. البته این اولین بار نیست که نیروهای متعهد و وطن دوست قوای امنیتی به چنین پیروزی بزرگی دست می یابند. بلکه در گذشته ها نیز موارد زیادی از کشف و خنثی سازی حملات انتحاری در مقیاس بزرگ در پرونده نیروهای امنیتی افغانستان ثبت است که باید بدان ها افتخار کرد. 
اما واقعیت این است که طی یک سال گذشته حجم و تعداد حملات تروریستی به قدری گسترده و زیاد بوده است که جان فشانی ها و مبارزات نیروهای امنیتی کشور را تحت شعاع قرار داده است. امروزه سکتور امنیتی و در مجموع دستگاه دولت با انواعی از اتهام ها و اهانت ها از سوی افراد و جناح های مختلف سیاسی مواجه است. در حالی که همگان می دانیم که زحمت های طاقت فرسا و تلاش های بی وقفه برای تامین امنیت مردم و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور از سوی نیروهای امنیتی افغانستان صورت می گیرد، اما آن ها هم چنان مورد حملات تند و انتقادات در برخی از موارد ناجوانمردانه صورت می گیرند.
با کشف مخفیگاه تروریستان و خنثی سازی حملات انتحاری دیگر در پایتخت کشور در روز گذشته یک بار دیگر جوانه های امید و اعتماد در ذهنیت عامه نسبت به نیروهای امنیتی کشور شکل گرفته است و این دستاورد بزرگ مورد ستایش و استقبال شهروندان کشور قرار گرفته است. 
رخداد دیروز نشان می دهد که اگر نیروهای امنیتی به وظیفه خود به درستی عمل کنند و مانع تلاش های مذبوحانه دشمن در راستای رسیدن به اهداف شوم شان شوند، مردم هم چنان حامی و پشتیبان نیروهای امنیتی خواهند بود. مردم نه تنها از جان و دل از نیروهای امنیتی سپاسگذار خواهند بود بلکه با تمام وجود در کنار آن ها خواهند ایستاد. مردم نشان داده اند که اگر از سوی نهادهای دولتی عملی درست و بر اساس منافع ملی کشور صورت گیرد، آنان از پرداخت هیچ بهایی برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی دریغ نخواهند کرد. 
انجام وظایف و تکالیف ملی از سوی نیروهای امنیتی کشور نه تنها باعث جلب اعتماد و اطمینان مردم در داخل می گردد؛ بلکه در عرصه خارجی و بین المللی نیز سبب کسب اقتدار بیشتر خواهد شد. آن چه در طی سال های اخیر سبب مطرح شدن افغانستان به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه بین المللی شده است و کشورهای منطقه و جهان به خصوص کشورهای همسایه از آن حساب می برند، نبردهای صادقانه و مبارزات دلیرانه نیروهای امنیتی کشور در برابر تروریسم بوده است. اعتباری که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و آبرومند در جهان مطرح است، نتیجه همین مبارزات است. 
تنها امری که نیروهای امنیتی را به لحاظ اعتماد و اعتبار عمومی صدمه می زند، برخی کاستی ها و کم کاری هایی است که متاسفانه گاهی چهره سکتور امنیتی کشور را خدشه دار می سازند. در بسیاری از حملات انتحاری که طی دو سال اخیر از سوی تروریست ها علیه مردم و مراکز امنیتی صورت گرفته اند، کم کاری ها و غفلت های تعدادی از افرادی که در سطح رهبری قوای امنیتی قرار دارند، مشهود است. همین خالیگاه ها و غفلت ها نه تنها سبب مخدوش شدن چهره نهادهای امنیتی، بلکه سبب بی اعتمادی مردم نیز شده اند. از اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون تغییرات و اصلاحات مثبتی در نهادهای امنیتی کشور صورت گرفته و همین اصلاحات دستاورد این نهادها را در زمینه های امنیتی تا حدودی بهبود بخشیده است. این تغییرات سبب شد که هم نهادهای امنیتی از وجود برخی فسادهای بزرگ پاک شوند و هم اعتبار دو باره مردم و نهادهای امنیتی احیا گردد. طبیعی است که احیای اعتماد به نیروهای امنیتی اعتماد دو باره مردم به حکومت و نظام را نیز در پی خواهد داشت. محمد هدایت
41953597_401

Comments are closed.