وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ سارا نایاب

1- نام و تخلص: سارا نایاب
2- نام پدر: سید حکیم
3- سال و محل تولد: در سال ١٣۵٧هجری شمسی در ولایت زیبای کابل در یکی از خانواده های روشن فکر و متمدن چشم به جهان گشوده است و فعلا در یکی از شهر های دانمارک زندگی میکند.
4- تحصیلات: بانو نایاب تعلیمات ابتدایی خود را به گونه موفقانه در مکتب مریم و دوره ثانوی را در مکتب ایمنی و دوره لیسه را درلیسه ملالی کابل به پایان رسانید و بعد از فراغت به صفت مامور در وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نمود. وی در سال ٢٠٠٩ عیسوی دیپلوم خود را در رشته معاون دوکتور به درجه اعلی از دانمارک بدست آورد.
5- فعالیت های فرهنگی: داشته های هنری و ادبی سارا نایاب تا حال به زیور چاپ آراسته نگردیده اما اشعار، نبشته ها و دکلمه های زیبای هنری بانو نایاب از طریق رادیو های داخلی گاه گاهی بدست نشر سپرده شده است. علاوه بر آن فراورده های ادبی و فرهنگی خانم سارا بطور چشمگیر در رسانه های مجازی و اجتماعی نیز بچشم میخورد .
6- حالت مدنی: متاهل(مادر دوفرزند)
7- نمونه های کلام:
آن شاخ شمشاد من آیینه ی دل را ستود
در مسیر زندگی ام، لانه عشق را گشود
هر چه در ثبات دل بود آنرا بستاند ز من
مرغ دل را با پر پرواز خود از من ربود
====
باز امشب این دلم دیوانه و مفتون تست
در بساط آرزو هایش چهره گلگون تست
با تمام سادگی هایش عشق تو میپرورد
چشم به راه رخ زیبا و ماه گردون تست
====
دامن پر مهرت ای جان دل پریشان می کند
آشنایی بیخودی و صد درد سوزان میکند
در پس آیینه عشق میکشد اندر فغان
با خلق و مخلوق یزدان غرق هجران میکند
رمز عشق
 
دل به دریا میزنم تا کوکبى یارم شود 
کعبه من روى آن یار دل آزارم شود
صبح تا شام میگیرم شهد از لب خندان او 
تا به دست آرام دلش را عاشق زارم شود 
گاه با چشم سیاهم گاه با لعل انار 
جلوهِ برپا کنم با جان خریدارم شود
ساغر را پر می کنم با عشوه های آتشین 
مست مستأنش کنم بى هوش طلبگارم شود 
دامنم پر گل کنم با عطر راز و رامز عشق 
آنقدر افشان کنم با روح بدهکار شود
ناز گردم ناز فروشم با بهای جانفزا 
حسن خوبان تاجر هر ناز و بأزارم شود 
زلف خود پیچان کنم چون حلقه مهر و وفا
بندم اش در بند بند اش تا گرفتارم شود
لبخندى جا زنم تا شور عشق بر پا کند 
آن دم از پیش اش روم تا مجنون زارم شود 

image003

Comments are closed.