وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

سکتور معادن باید شفاف شود

21

دیده بان شفافیت هشدار میدهد که سالانه میلیون ها دالر از بهر استخراج غیر قانونی معادن به جیب گروه های هراس افگن میریزد.
پس از مواد مخدر، معادن افغانستان به منبع اصلی تغذیه هراس افگنان مبدل شده است.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت اظهار داشت که بعضی چهره ها در حکومت افغانستان بیشتر قرار داد های معادن را به نفع  نزدیکان شان میبندند.
آقای افضلی گفت: سکتور معادن باید شفاف شود، زیرا به منبع بدبختی افغان ها بدل شده است. پول ان که باید به جیب دولت برود به جیب زورمندان و فاسدین در داخل حکومت و گروه های هراس افگن میریزد.وزارت معادن نیز تایید می کند که قرارداد های معادن بیشتر با افراد با نفوذ و واسطه دار بسته شده و ضعف در این وزارت، زورمندان را برای استخراج غیر قانونی معادن جسورتر ساخته است. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم اضافه کرد: کسانیکه معادن را به صورت غیر قانونی استخراج میکردند، در برابر وزارت ضعیف قرار داشتند.
عواید معادن افغانستان بیش از سه تریلیون دالر گفته شده است، اما به باور آگاهان در صورتی که برای جلوگیری از عایدات طالبان داعش و دیگر گروه های هراس افگن از معادن گام برداشته نشود، افغانستان در آینده با فصل تازه ای از تهدیدات روبرو خواهد بود.
111514294960

Comments are closed.