وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

افغانستان به طرح یک کمربند و یک جاده چین به می پیوندد

در نخستین نشست گفتگوهای سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین، افغانستان توافق کرده است که به طرح یک کمربند و یک راه، چین بپیوندد تا مسیر دهلیز اقتصادی چین – پاکستان به کشورهای آسیای میانه باشد.
در نشست سه جانبه امروز در بجینگ، سه طرف بر تعهد شان مبنی بر بهبود روابط، افزایش همکاری‌های متقابل سودمند، افزایش اتصال زیر عنوان یک کمربند و یک جاده و مبارزه با تروریزم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ‌گونه تمایز، تاکید کردند.
اشتراک کنندگان نشست سه جانبه بیجنگ در پایان این نشست با نشر اعلامیۀ مشترک تاکید کردند که یک روند صلح و آشتی عمومی و فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها و به حمایت کامل منطقه یی و بین المللی، راه حل مناسب برای پایان خشونت در افغانستان است. این کشورها همچنان از طالبان افغان تقاضا کردند تا هرچه زودتر به روند صلح بپیوندند. طرح کمربند و یک جاده” طرح چین برای اتصال این کشور به کشورهای آسیایی و اروپایی است.
در اعلامیه مشترک نشست سه جانبه آمده که سه طرف توافق کردند تا همکاری‌های اقتصادی سه جانبه بُرد – بُرد را با رویکرد تصاعدی (با آغاز نمودن از برنامه‌های کوچکتر تا بزرگتر) انجام دهند و همکاری‌های توسعه‌یی اقتصادی را در عرصه‌های منافع متقابل ادامه دهند.
در اعلامیه آمده که کشورهای افغانستان، چین و پاکستان یک بار دیگر بر ارادۀ قاطع شان مبنی بر مبارزه علیه تروریزم و اینکه به هیچ کشور، نهاد یا شخصی اجازه نمیدهند تا از قلمروهای شان برای فعالیت‌های تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده نماید، تاکید کردند.
برمبنای این اعلامیه سه کشور توافق کردند تا هماهنگی و همکاری‌های مبارزه با تروریزم را جهت مبارزه با همۀ سازمان‌های تروریستی و افراد، بدون هیچ‌گونه تبعیض، تقویت کنند و افزون بر آن سه طرف روی ترتیب یک تفاهم‌نامه در رابطه به همکاری‌های مبارزه با تروریزم مشوره و گفتگو خواهند کرد.
کشورهای افغانستان و پاکستان از کشور چین بخاطر تدویر موفقانه نخستین نشست وزاری خارجه سه کشور قدردانی کرده و روی برگزاری دومین نشست این کشورها  در سال ۲۰۱۸ در کابل نیز توافق کردند.
این توافق در حالی صورت گرفته است که پیش از این نیز بارها نشست‌های سه جانبه و چهار جانبه که چین نیز یکی از کشورهای اشتراک کنندۀ آن بوده است، برگزار شده اما در اخیر، پاکستان به تعهداتش در امر اجرای توافقات صورت گرفته، صداقت نشان نداده اند.
salaudin-rabani-2-773x377

Comments are closed.