وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

بگذارید نسل جوان خودشان تصمیم بگیرند!/ احمد محمود امپراطور

269

کشور که شهروندان اش بار بار اشتباهات خود را در انتخاب زعیم تکرار کند و تحول نوین را از روی احساسات نه از روی تعقل بر گزیند بی گمان که درب تازه ای جهنم را به روی خویش گشوده است. و این طعم تلخی است که ملت افغانستان در چهل سال پسین متقبل شده است. به باور من کشمکش های داخلی و برون مرزی سر زمین ما بر خواسته از ذهن و ذهنیت های انگشت شماربیماران روانی و وارثان حریص قدرت و قدرت طلبی است که خویش را صاحب اختیار ملک میدانند و هر بار که مواقف شُوم اجتماعی و سیاسی شان در مضیقه قرار میگرد.  اذهان مردم را در مخاطره انداخته و در هر گوشه و کنار میهن به بهانه های مختلف چون تبعیض لسانی، نژادی، مذهبی و امثال آن آتش جنگ و فتنه گری را گرم میسازند. خواهش من از جوانان کشور چه در داخل و چه در خارج هستند این است که شما صاحبان اصیل امروز و فردا کشور هستید و شما از جمله ای کسانی نیستید که قلم را با تفنگ فرق نتوانید اکثریت شما میدانید که افغانستان بزرگترین دارنده نیرو جوان است و بیشترین تعداد تحصیل کرده را نیز همین جوانان دار است و متاسفانه صدمات بی حد و مرز را نیز همین قشر جوان دیده است.
پس لطفاً لطفاً، نگذارید که تصمیم زندگی و تغییر سرنوشت شما را کسانی بگیرد که بار بار آزموده شده اند و به خون پاک شهدای شما پیام صلح نوشتند. چه از جناح راست و چه از جناح چپ. آخر این نیرو و متانت شما است که اینها هستند.
آخر دانش و رهی و ایستادگی شما است که اینها در ملل جهان شناخته میشوند.
پس چرا قدرت و استعداد تان خود استفاده نمی کنید که قدرت و استعداد خود را به استفاده ای دیگران قرار میدهید، که هیچ ارزشی به شما قایل نیستند.
زعیم و رهبر آن نیست که خود را انتخاب کند،زعیم و رهبر آنست که او را مردم برگزینند.
همچنان از بزرگان و سر دمداران کشور صمیمانه و عاجزانه تقاضا میکنم برای یکبار هم شده بگذارید که نسل جوان این کشور چگونه تصمیم آینده خود را میگیرند.
حداقل کمکی نمی توانید مداخله و سر زنشی نکنید.
اینقدر خود را در برابر خداوند ج و رسول اش مسؤل نشمارید،
فهمیدیم فهمیدیم، خیلی دلسوز هستید.
و خیلی تمثیل خوبی از دلسوزی و میهن دوستی نمودید
ما کرده های خوب تان را هزاران خوب میشماریم و بد تان را نادیده میگیریم.
شمایان زیاد خواستید خدمات بزرگ انجام دهید ولی هر بار خداوند یاریتان نکرد. 
شاید این سعادت نصیب تان نبوده و شاید توانایی تان تا همین حد بود که تاریخ شاهد اش است.
از جهاد مجاهدین تا عرش معلا سپاسگزاریم.
انقلاب رفقای چپی را نیز حرمت میگذاریم.
خداوند متعال شهدا و گذشتگان را غریق رحمت و تا قیام قیامت ارواح شان را در لفافه های رحمانیت اش شاد داشته باشد و خانواده های بلا دیده ای معلولین و معیوبین را صبر و استقامت نصیب بگرداند.

احمد محمود امپراطور
22885810_375941362826699_5286140302524911700_n

Comments are closed.