وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

استراتیژی ملی مبارزه با فساد ناکام خواهد بود

65

نهاد دیدبان شفافیت و شماری دیگر از نهادهای مدنی تاکید می‌کنند که به دلیل نبود میکانیزم مستقل اجرایی در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد این استراتیژی ناکام خواهد بود.
اکرام افضلی رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان روز شنبه (8 میزان) در یک نشست خبری در کابل با اشاره به تصویب استراتیژی ملی مبارزه با فساد از سوی حکومت این استراتیژی را در کاهش فساد ناکام خواند.
روز پنجشنبه هفته گذشته، شورای عالی حاکمیت قانون، استراتیژی ملی مبارزه با فساد را پس از رایزنی و مشورت با نهادهای مختلف به تصویب رساند.
سرور دانش معاون ریاست جمهوری همزمان با تصویب این استراتیژی تصریح نمود که پس از تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد، با نهادهای مختلف مشورت و رایزنی صورت گرفته و پیشنهادات اصلاحی این نهادها نیز دراین استراتیژی بازتاب یافته اند. اما رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می کند که به دلیل عدم بازتاب دیدگاه جامعه مدنی و نبود یک میکانیزم اجرایی مستقل در تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد، این استراتیژی ناکام بوده و هیچ تاثیری در محو فساد نخواهد داشت.
وی افزود که حکومت با راه انداختن چند جلسه نمایشی مدعی مشورت با نهادهای مدنی شده است اما کوچکترین دیدگاه جامعه مدنی را در این استراتیژی در نظر نگرفته، لذا این استراتیژی مورد قبول جامعه مدنی نبوده و به بازنگری مجدد ضرورت دارد.
در همین حال گل احمد مددزی عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این نشست تصریح نمود که به دلیل نبود یک میکانیزم مستقل وموثر مبارزه با فساد در کشورکارکردهای حکومت از گذشته تاکنون در این بخش ناکام بوده است.
وی گفت که حکومت‌های افغانستان در یک ونیم دهه گذشته با ایجاد نهادهای موازیِ فرا قانونی، به جای کاهش فساد، آن را گسترش داده و نهادینه ساخته است، بناء هیچ راهی جز منحل ساختن اداره‌های موازی و ایجاد یک میکانیزم مستقل در کاهش فساد موثر واقع نخواهد شد.
رییس اتحادیه حقوق دانان تاکید کرد که اگر حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری اراده جدی دارد باید کیمسیون مستقل مبارزه با فساد را با منابع و اختیارات کافی ایجاد نموده و در محو فساد گام‌های عملی بردارد.
از سوی دیگر خان زمان مدبر عضو موسسه برابری برای صلح و دموکرسی در این نشست با اشاره به روند تدوین و تصویب استراتیژی مبارزه با فساد بیان داشت که در این استراتیژی معیارهای بین المللی و دیدگاه جامعه مدنی افغانستان در نظر گرفته نشده، لذا این استراتیژی مثل برنامه‌های دیگر حکومت در برابر فساد ناکام خواهد ماند.
وی نیز تاکید نمود که حکومت برای نشان دادن اراده واقعی خود برای مبارزه موثر با فساد باید مطابق اصول و معیار های بین المللی و در مشورت کامل با جامعه مدنی افغانستان این استراتیژی را بازنگری کرده و یک میکانیزم مستقل را نیز برای تطبیق آن ایجاد نماید.
n00098248-b

Comments are closed.