وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

مسلمانان( برما) مُهره ای شطرنج در بازی های استراتیژیک/ عارف عرفان

ظهور بحران واوج خشونت در کشور برما(میانمار)به دلیل تاریخ پیچیده و پوشش فریبندهٔ آن توسط رسانه های غربی، بسیاری از تحلیل گران ژئوپلیتیک جهان را گیچ‌‌ ومبهوت ساخته است،اما درحقیقت در هستهٔ این ماجرا، تقابل منافع استراتیژیک آمریکا وچین این نقطهٔ جهان را به غلیان درآورده است.
طی روزهای اخیربا آنکه مرکز ثقل زلزله سیاسی در برما قرارداشت ونواحی آنکشوررا درهم کوبید اما بازتاب آن در شعاع هزاران کیلومتری آن، لرزش ها وتکانه های نیرومند را در دهکده ها وشهرهای مصیبت زده افغانستان پدید آورد ودر همه قاره های جهان ودنیای مجازی قلوب هموطنان گرامی ما را خونچکان ساخت.
بطرز اعجاب انگیز کشتار ملیونها مسلمان در افغانستان ،عراق ،سوریه ،لیبی یمن وفلسطین بدست مسلمان نما ها ونا مسلمان ها آنقدر درد انگیز نبود که به همت رسانه ها کشتار تعداد مسلمان در برما تحت یورش ناوگانهای تبلیغاتی غرب ،گلیم ماتم را،زیرپای همه ساکنان زمین بویژه مردم شهید پرور افغانستان هموار ساخت .
باید به اعماق داستان اصلی ماجرا وطرز معمول استفادهٔ ابزاری از” دین” داخل شده وببینیم که بازیهای ژئوپلتیک وژئو استراتیژیک ابرقدرتهای بزرگ واقمار آنها چون عربستان سعودی، وپاکستان چگونه پای مسلمانان مظلوم وبیدفاع میانمار را به مسلخگاه منافع آنها کشانیده وفاجعهٔ بزرگ ودرد ناک را برمسلمانان میانمار تحمیل واشک تمساح نقشه پردازان را برتابوت آنها جاری ساخته است.
دولت کنونی میانمار توسط آنگ سان سوچی خانم ملی گرا وحزب تحت رهبری او بنام« اتحاد ملی برای دموکراسی »رهبری می شود. این حزب پس از مبارزه طولانی علیه ارتش ملی که طی دهه ها اقتدار سیاسی را بدست داشت ، به قدرت برسد.
خانم آنگ سان سوچی وحزب او مستدام از حمایت سیاسی ومالی آمریکا واتحادیه اروپا برخوردار بوده است واقتدار او محصول تلاشهای غرب بوده ودر حال حاضراو نماینده غرب در برما میباشد.
در میانمار شبکه های بزرگ غربی بنام” انجو” یا موسسات غیر دولتی ایجاد شده است که با هزینهٔ ملیونها دالرامورنهادهای قانونی میانمار را برهم زده وآنها را تحت الشعاع قرارمی دهند.
در رسانه های غربی داستان میانمار طوری بازتاب یافته است که بنا بر ناسازگاریهای مذهبی، از طرف بودائیان میانمار وارتش در مقابل مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین که در نزدیکی مرز بنگلدیش واقع است رفتار خشونتبار وکشتار بیرحمانه صورت گرفته است‌.
ایالت راخین یک نقطئه ژئو استراتیژیک است،و درگیریهای اتنیکی ومذهبی در آستان راخین یک پدیدهٔ بسیار قدیمی است،اما در سال های گذشته این نزاع ها رنگ جنگ های چریکی وجهادی را که هزینهٔ آن ازطرف عربستان سعودی تامین وبوسیله آنکشور هدایت میشود به خود اختیار نموده است .
راخین نقش کلیدی را در پروژه های ابتکاری چین تحت نام جاده ابریشم « یک کمر بند یک جاده » ایفا مینماید .زیرا “راخین “گذرگاه خروجی به اقیانوس هند و حوزه برنامه ریزی شده میلیارد دلاری چینی است – یک منطقه اقتصادی برنامه ریزی شده در جزیره «کیوکفیو » ودریای « رامری» که دارای خطوط لوله نفت و گازطبیعی است که باآستان کونمینگ یوننان مرتبط است.
این خطوط لوله از ساحل غربی میانمار به سمت شرق چین اجازه میدهد تا واردات هیدروکربن ازخلیج فارس به چین صورت گیرد . در حقیقت این خطوط لوله جانشین گذرگاه حوزه پرمجادله بندر«مالاکا» در بحیره جنوب چین میباشد.

تحقق چنین پروژه در میانماردر تقابل با منافع غرب قرار دارد وغرب وهمپیمانان منطقوی آن با تحریک “جهاد “در راخین می خواهد تااین پروژه را برهم زند.
پروژه راه ابریشم “یک کمر بند ویک جادهٔ” چینی نقش بزرگی را در اقتصاد کشور میانمار وتوسعه اقتصادی آن بازی خواهد نمود.عربستان سعودی وپاکستان با تمویل واعزام فرماندهان چریکی ،به تحریک مردمان روهینگیا پرداخته تا در برابر پروژه چین موانع ایجاد نمایند.
قدامت تاریخی نیز برای پرورش چنین جنگ نیابتی ” روهینگیا – بامار” در کشور برماوجود دارد. در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای بریتانیا، مسلمان روهینگیا را در راخین به مبارزه با بامارها ترغیب نمود ،البته در آن هنگام بوداییان ملی گرا بورمسی از متحدین جاپان بودند.
روهینگیا ها از قرن شانزدهم به مناطق شمالی ایالت آرکان، که امروزه بنام راخین نامیده میشود، مهاجرت نموده وحدود صد سال قبل موج بزرگ از مهاجرین در آنجا اسکان جستند.
سپس در دهه های گذشته مهاجرت غیرقانونی از بنگلادیش در آنجا ادامه داشت که درحال حاضردرمجموع حدود یک میلیون ویکصد هزار مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می کنند.
در طول قرن ها و دهه های گذشته، بین مهاجران و مردم محلی خشونت های وجود داشته است که آخرین اختلافات مسلمانان ومردمان بودایی در سال۲۰۱۲ بوقوع پیوست.
از آن زمان به بعد ، شورشیان اسلامگرا به طور منظم در این منطقه شکل گرفتند وفعالیت شانرا تحت نام «ارتش رستگاری روهینگیا» آغاز نهادند. این گروه های اسلام گرا فعلا توسط عطاالله ابو عمر جونجونی اداره میشود.
ابوعمر ازجهادگران پاکستانی بوده که در جمیعت روهینگیای شهرکراچی زاده شد، در عربستان تحصیل نمودوآنجا به حیث امام وهابیت ایفای وظیفه نمودوپس از سپری نمودن آموزش نظامی در پاکستان ، در میانمار فرستاده شد.
ابوعمر پس از شستشوی مغزی مسلمانان روهینگیاموفق به تشکیل ارتش یکهزارنفری گروه های تکفیری گردید.
بر بنیاد گزارش ۲۰۱۵روزنامهٔ« داون » پاکستان ،حدود پنجصد هزار روهینگیایی در شهر کراچی پاکستان زندگی مینمایند.
آنها طی سالهای ۱۹۷۰-۱۹۸۰ بنابر تقاضای جنرال ضیا الحق وسازمان استخباراتی سی آی ای بخاطر مبارزه در برابر ارتش اتحاد شوروی ودولت افغانستان در آنجا فراخوانده شدند.
جامعه روهینگیای کراچی بیشتر به اسلامگرایی مذهبی متمایل بوده وعمدتا اطفال شانرا به مدارس تروریست پروری پاکستان معرفی داشته ،ازینرو بیشترین سازمانهای اسلام گرای پاکستان و”داعش “در میانمار هسته گذاری نموده اند.
خبرگزاری رویتر در سال ۲۰۱۶ گزارش دادکه گروه های جهادگرای برما بوسیله پاکستان وعربستان سعودی مورد آموزش نظامی وحمایت مالی قرار گرفته وتوسط این کشور ها رهبری میگردند.
پیکار جویان مربوط به” ارتش رستگاری روهینگیای “ادعا می کنند که تنها به نیروهای دولتی حمله می کنند، اما حقیقت اینست که غیر نظامیان بودائیان آراکانایی نیز توسط آنها قتل عام شده وسپس اجساد شان سوزانیده شده است.
حکومت میانمار مدعی است که عطاالله وگروپ مربوط میخواهند تا کشور مستقل اسلامی را در میانماراعلام نمایند.
برحسب گزارشات ،در اکتبر ۲۰۱۶ گروه مربوط به عطاالله در محل مربوط بالای پولیس ونیروهای دولتی حملاتی را انجام داد .همچنان به تاریخ ۲۵ اگست سال جاری نیرو های تحت امراو بالای قرارگاه پولیس ونیرو های امنیتی حملاتی را سازمان داد که در نتیجهٔ آن به تعداد ۱۲ پولیس به قتل رسیدند.
سوگوارانه جرقه های برخاسته از برنامه های طراحی شده تروریستی وواکنش نا متناسب ارتش وبودائیان برای قتل عام وجنایت بزرگ علیه مسلمانان میانمار به هیچ وجه وبا هیچ معیاری قابل توجیه نمی باشد.
عملکرد سعودی وپاکستان در میانمار تداعی تجربه عملیات سیا در افغانستان در برابر نفوذ شوروی پیشین پنداشته میشود،اما برخلاف افغانستان ،مردمان میانمار مسلمان نیستند تا تنور جهاد را گرم نمایند .سوگوارانه از مردمان روهینگیا به حیث” پیاده” در بازی شطرنج موجود استفاده میشود.
آگاهان امور بین المللی معتقد هستند که در تداوم این خشونتها ممکن است تا ایالات متحده آمریکا، تحت بهانه های خیرخواهانه وگویا نجات مسلمانان روهینگیا، مداخله نظامی نموده ودر آنجا برای تحقق اهداف راهبردی اش نیروهای خود را مستقرنماید.
اینجاست تا در پرتو حقایق موجود، مسئولیت جنایت وقتل عام مسلمانان داغدار میانمار را باید حامیان تروریسم بین المللی، عربستان سعودی وپاکستان بدوش گیرند. n00097689-b

Comments are closed.