وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ مدینه قانت

22

۱ – نام و تخلص:
مدینه قانت
۲ – نام پدر: محمد بشیر قانت
۳- سال و محل تولد: سال ۱۳۶۹ خورشیدی در شهرستان چاه آب ولایت تخار متولد شده است.
۴- تحصیلات: سال ۱۳۹۰ از دپارتمنت کیمای دانشکده ساینس دانشگاه کابل با نمرات کدری فارغ گردیده و فعلا دوره ماستری خود را در آلمان در حال تکمیل نمودن است.
۵ -فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر و آموزگار بوده و قرار است نخستین گزینه شعری اش را روانه چاپ نماید.
۶ -حالت مدنی: متاهل( مادر مهدیس طهورا) میباشد.
۷- نمونه های کلام:
نی ستاره، نی زمین، نی بستر دریا ستم
دختری افتاده در آغوش رویاها ستم

با همه سنگی که از زن بودن ِ خود می خورم
باز هم چون پرچمِ مغرور و سربالا ستم

شور شیرین، درد لیلی، عشق عذرا در من است
دختری شیرین تبار از آدم و حوا ستم

باورم چون دیگران در دام خوب و زشت نیست
پاک و جاویدان شبیه مادر عیسا ستم

گرچه این میهن برایم گوشه ی از دردهاست
باز هم در دامنش یک لاله ی حمرا ستم

گرچه کوچک می شمارندم ولی ایمان بیار!
من زنم! دار و ندارِ دست این دنیا ستم
….‌‌…….
هیچ می دانی توانت ناتوانم کرده است
تیره روزی خسته تر از آشیانم کرده است

هیچ می دانی که گیسوی بلندم را زمان
حلقه بر گرد گلوی نغمه خوانم کرده است

چون پرنده رفته و گم گشته ای در ناکجا
بی سبب این زندگانی آسمانم کرده است

نیستی و هستیی نامرد مثل مرده یی
در خور یک گور و چندین گز کتانم کرده است

آه مادر! زیستن در سرزمین مرده گان
دختری از جنس خاک و خاک دانم کرده است

آه مادر! خوب می دانم که خاک سرزمین
استخوانِ مانده در گیر سگانم کرده است

دختری بودم پر از گل خانه و گل های تر
روزگار بی پدر حالا خزانم کرده است
image003

Comments are closed.