وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

بانکداری اسلامی؛ راهکاری برای رشد اقتصادی افغانستان

23

مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر اهمیت بانکداری اسلامی تاکید کرده می‌گوید که رشد اقتصادی افغانستان بدون سیستم‌های بانکی و اخذ قرضه به هدف اصلی خود رسیده نمی‌تواند.
به گزارش جمهور؛ سیستم جدید بانکداری در افغانستان هرچند با ایجاد سهولت‌های بی‌شمار و دستاوردهای زیادی به همراه بوده اما هنوزهم در میان مردم افغانستان به گونه‌ که توقع می‌رود، جای باز نتوانسته است.
شیوه‌ بانکداری اسلامی در بانک‌های افغانستان هرچند در شانزده سال گذشته با خدمات و تبلیغاتی زیادی آغاز به کار کرده است اما عدم آگاهی و مخصوصاً بی اعتباری مردم نسبت به این شیوه‌ها هنوزهم سبب شده است از این رو پول‌های زیادی در نزد مردم افغانستان، راکد باقی مانده است.
به گفته‌ معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر نزدیک به نصف از تاجران افغانستان نسبت به جایز بودن سیستم‌های بانکی فعلی بی اعتبار است. تردیدی که سبب شده است تا پول‌های زیادی در نزد مردم افغانستان بدون این‌که در چرخه‌ اقتصادی کشور وارد شود، باقی مانده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری ایمند گروپ، به منظور بلند بردن سطح آگاهی و از میان برداشتن خلای معلوماتی در زمینه بانکداری اسلامی، کنفرانسی را تحت نام ( رشد اقتصادی افغانستان از طریق بانکداری اسلامی ) با حضور شماری از تاجران و سرمایه داران امروز سه شنبه ( 28 سنبله ) در کابل برگزار کرد.
خان جان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع دستاوردهای بانک‌های افغانستان در شانزده سال اخیر را چشم گیر دانسته می‌گوید که هنوزهم بانک‌های افغانستان با تهدیدات زیاد امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. تهدیدات که سبب شده است تا شماری از سرمایه داران از بهر مصوون نبودن پول‌های شان جاهای را در بیرون از کشور جستجو کنند.
آقای الکوزی از شیوه‌ بانکداری اسلامی در بانک‌های افغانستان استقبال کرده گفت که شیوه‌ بانکداری اسلامی در زمینه تجارت و رشد اقتصادی افغانستان قابل اهمیت است، زیرا افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن مسلمان است.
آقای الکوزی می‌گوید که در حال حاضر سیستم بانکداری اسلامی در همه‌ بانک‌های افغانستان جریان دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با موجودیت بانکداری اسلامی، فاصله‌های موجود میان تاجران و بانک‌های افغانستان کاهش یابد.
آقای الکوزی گفت:” ما در همه‌ بانک‌ها سیستم بانکداری اسلامی را داریم که فعالیت‌های شان جریان دارد و ما امیدوار هستیم که همین مشکلات و همین فاصله که بین تاجران و بانک‌هاست رفع شود”.
به باور آقای الکوزی بانکداری اسلامی برای رشد اقتصادی کشور قابل اهمیت است، زیرا بدون اخذ قرضه و سیستم بانکی، زنجیره‌ تجارت، صنعت و تولید افغانستان به اهداف اصلی خود نمی‌رسد.
هرچند شماری زیادی از تاجران از بهر اسلامی بودن بانک‌های فعلی بی‌باورند اما رییس شرعیه بانک بین المللی افغانستان می‌گوید که مردم مسوولیت تحقیق در زمینه اسلامی بودن بانک‌ها را نداشته و آنها باید به شعارهای بانک‌های اسلامی باور نموده و پول‌های شان را بانکی کنند.
شمس الحق فروتن رییس شرعیه بانک بین المللی افغانستان از مردم خواست که با بانکی شدن پول‌های شان زمینه تجارت فراهم شده و نیز پول‌های مردم از حالت راکد بودن خارج می‌شود. عبدالاحد فقیری
n00097967-b

Comments are closed.