وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ احمد رشاد ساوه

1- نام و تخلص:
احمدرشاد ساوه
2- نام پدر: گل آقا
3 – سال و محل تولد:
در۱۵برج ثور ۱۳۶۴خورشیدی در شهرک بازار نساجی شرکت ولایت کاپیسا زاده شده است.
4- تحصیلات: فارغ تربیه معلم کاپیسا و اکنون دانشجوی سال سوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
5- فعالیت های فرهنگی: عضوانجمن شعرأ و نویسندگان ولایت کاپیسا و فعال فرهنگی و مدنی.
6 – حالت مدنی: متاهل
7- نمونه های کلام: سوژه ی گنگ
شاعرک خنده به لبهای تو گریان دارد
چه تفاوت که همین نقش لب نان دارد
سوژه ئ گنگ نگاه تو دگر یعنی چی؟
وقتی در خون تو دیوانگی جریان دارد
تاکه در قریه ئ احساس زمین لرزه شده
هرکسی پاره ازین درد گریبان دارد
خوب میدانی که در بستر دلتنگی هام
کابل و بلخ وطن لذت زندان دارد
های بیدار شو ای آدم خوابیده نگر
یک نفر صرف به چشمان تو ایمان دارد
بانو از شاعر دیوانه ئ خود هم بشنو!
می تپد در طلبت تاکه به تن جان دارد
=====
چهره بنمای که رنگ غزلم تازه شود
عشق مرموزک روز اولم تازه شود
دهکده سبز شود، شهر شگوفا گردد
سال باز آید و برج حملم تازه شود
مثل یک حور بپیچی به همه اندامم
چقدر کیف کند که، بغلم تازه شود
باز در شیره ئ لبهای تو چسپد لب من
کندوی خاطره های عسلم تازه شود
غرق منظومه ئ چشمان تو باشم دایم
ماه در کلبه ئ سرد زحلم تازه شود
میروی خوب خبر باش بدونت دختر!
مرگ از راه رسد و اجلم تازه شود

=====

تو شاعر نیستی طرز سرودن را نمیدانی
به قلبت سوژه ها داری ستودن را نمیدانی
گرفته ازگلویت بغض و در چشمت نشسته خون
بزن چیغی برو لطفن که بودن را نمیدانی
بکش خط خط بروی دفتر ذهنت دگر بس کن
که نیرنگ دل از مردم ربودن را نمیدانی
سوار قایق احساس شو! امواج را بشکن
توکه آزاده ئ پیشانی سودن را نمیدانی
به شبها که نشسته با ستاره راز میگویی
همیشه می تپی حتا غنودن را نمیدانی
کسی پیدا نشد تا سبز گرداند بهارت را
تو نالایق غم از دورت زدودن را نمیدانی
image003

Comments are closed.