وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ فریبا آتش صادق

۱- نام و تخلص:
 فریبا آتش صادق
۲- نام پدر: استاد رفیق صادق
۳- سال و محل تولد: سال۱۳۴۶ خورشیدی در شهر کابل/افغانستان زاده شده است و فعلا در آلمان زندگی میکند.
۴- حصیلات: لیسانس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل
۵- فعالیت های فرهنگی: شاعر، فعال فرهنگی و مدنی بوده و در نشریه های:( پامیر، هیواد، سباوون و پیوند) فعالیت داشته و در کنار اینکه یک دکلماتور موفق و ستودنیست در اداره هنر و ادبیات رادیوتلویزیون ملی افغانستان مدتی زیادی تجربه وسوابق کاری درخشانی دارد.
(از آیینه ی خورشید) نخستین مجموعه ی شعری بانو صادق است که از سوی انجمن نویسندگان بلخ منتشر شده است و بانو آتش اکنون در کنار شعر و دکلمه خبرنگار روزنامه المانی بنام(رعد) میباشد.
6- حالت مدنی: متاهل
7- نمونه های کلام:
دیـدی امشب من لبانم را عنابی کرده ام
جامۀ نـازک بـه تـن رنگ گلابی کرده ام
چشم خود سرمه کشیده مژه ها کردم سیاه
ریــزش طــرز نگـاه ام را شرابی کرده ام
مـوج شب افتاده گیسو در دو سـوی شانه ام
لـغـزش شـق الـقمر را سمت یابی کرده ام
انــدک انــدک شبـنـم لـبخـنـد ریزانم ز لب
تا نـگویـنـد بــا امـیـدم مـن خرابی کرده ام

پریشان است اگر گیسویم امشب
نبردی دست ناز در مویم امشب
پـتـونـی لـبــانـم خشک و تـشـنـه
نـبـاریــدی بــه بـاغ رویـم امشب
کــمـی آزرده ام لـطـفـاً بـگـو تـو
چه شد که نامدی در کویم امشب
چـوچـشم شوخ دریـا مـی تـپـیـدم
نـبـودی سـاحــل ابــرویــم امشب
انـار و سـیـب و انـگـور وجـودم
نـشـد چـیـنـی تو از پهلویم امشب
بـیـا فـردا اگـر گـل خواهی چیدن
مگربفرسـت نگاهت سویم امشب

تنها زنده ام، همین
گاهی که اسمان خاطرم آفتابی میشود
تعجب می کنم
و خاموشی ام 
جاذبه نویی می‌جوید
تا از زمینهای پوسیده
نسترن آرزو هایم را بر چینم 
دردی در پیراهنم جا گرفته است 
و ملودی نام ترا می‌ جوید.

image001

Comments are closed.