وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شرکت های امنیتی خصوصی جنگ را طولانی می کنند

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا می گوید که اداره وی تصمیم خود را در مورد جنگ شانزده ساله افغانستان نهایی کرده تا چگونه با آن برخورد کند. رییس جمهور آمریکا روز شنبه در یک پیام توییترش در مورد نشست کمپ دیوید نوشت که روز مهمی با جنرالان آمریکایی در کمپ دیوید سپری شد و بسیاری تصامیم به شمول افغانستان گرفته شد اما رییس جمهور ترامپ درمورد جزییات تصمیم ادعایش در مورد جنگ افغانستان چیزی بیان نکرده است. مگ مستر مشاور امنیت ملی آمریکا و سایر مقام های ارشد تیم امنیت ملی رییس جمهور ترامپ که در نشست کمپ دیوید حضور داشتند طرفدار افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشند. 
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، کاظم بامیک استاد دانشگاه در برنامه «استودی خبر» گفت: با روی کار آمدن ترامپ و بحث اعلان شدن برخی استراتژی ها و تغییرات و تحولاتی که در استراتژی آمریکا مخصوصا استراتژی جدیدی که در آسیای مرکزی و من جمله افغانستان مد نظر بود از چندین ماه به این طرف نه تنها در آمریکا بلکه در مجامع سیاسی داخل افغانستان و کشورهای منطقه به آن پرداخته می شد. اما از جزییات آن استراتژی و این طرح هیچ مقام آمریکایی و نه ناتو و نه کشورهایی که در این قسمت نگرانی داشتند و اظهار نظر می کردند خبر نمی دادند. چیزی که مقام های افغانی و مردم افغانستان یا آگاهان امور نظامی استراتژی آمریکا به آن اشاره می کند می تواند سه چیز باشد یا سه دیدگاه برای آن مطرح است. 
وی در مورد این دیدگاه ها گفت: یک دیدگاه یا استراتژی آمریکا را مبتنی بر خروج کلی نیروهای خارجی از افغانستان می داند که فکر می کنم بعید است که برای آمریکایی که شانزده سال در افغانستان حضور دارد یک شبه تمام نیروهای خود را خارج کند و میدانی که تقابل منافع بین آمریکا و متحدینش و گروه های رقیب در افغانستان و در منطقه ایجاد شده است این منافع بزرگ را یک شبه از دست نمی دهد بلکه می خواهد در افغانستان حضور دراز مدت داشته باشد. 
بامیک در ارتباط با دیدگاه دوم می گوید: بحث دیگر بحث تقویت نیروهای افغان و حضور بیشتر سربازان خارجی است که آمریکایی ها معتقد هستند که بر چند هزار نیرویی که فعلا در افغانستان است افزوده می شود و در قالب آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان کار می کند. 
استاد دانشگاه دیدگاه سوم را چنین بیان می کند: دیدگاه دیگری که در آمریکا مطرح است و نگرانی کشورهای رقیب آمریکا از جمله روسیه و چین را در افغانستان بیشتر ساخته و تشدید کرده خصوصی سازی جنگ و سپردن رهبری جنگ به نهادهای خصوصی و شرکت واتر بلک است که می تواند نگرانی های نه تنها افغانستان را بلکه کشورهای همسایه را بالا ببرد که یکی از گزینه های سوم که قابل طرح است این می تواند باشد. اما آنچنانی که تاکید می شود و ترامپ هم به آن اشاره کرده و گفته است که ما استراتژی مرتبط را در افغانستان اعلام کردیم و نهایی شده است، اما جزییاتی از آن مطرح نکرد که مشخصاً استراتژی آنها در قبال افغانستان کدام گزینه است. خروج افغانستان، افزایش نیرو یا سپردن رهبری جنگ در افغانستان به نهادهای خصوصی. 
وی افزود: در این قسمت نه تنها دولت افغانستان جزییات را در دست ندارد و رسانه ها و شهروندان افغانستان از آن اطلاعی ندارند بلکه دیپلماسی نظامی آمریکا و پنتاگون هم جزییاتی از این طرح برای افغانستان و مقام های افغانی و رهبری جنگ در افغانستان در دسترس نداده است. 
بامیک معتقد است وارد شدن شرکت های امنیتی خصوصی به افغانستان می تواند برای افغانستان بسیار خطر آفرین باشد و افزود: در حال حاضر نگرانی حکومت افغانستان از این است که بیشتر از بیست گروه تروریستی در افغانستان وجود دارد و وقتی یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی وارد جنگ می شود که این امر پیامدهای امنیتی ناگواری در آینده امنیت افغانستان دارد. ما شاهد بودیم که شرکت امنیتی خصوصی در عراق و سایر جاهایی که به نمایندگی از آمریکا رفتند و برای منافع آمریکا وارد جنگ شدند و فحایع زیادی به بار آوردند. وارد شدن آنها در افغانستان هم می تواند کشور را متزلزل کند و جنگ را به درازا بکشاند. گروه ها یا شرکت های خصوصی امنیتی می توانند خودشان بحران زایی کنند تا منافع بیشتری را به دست بیاورد.
وی، در خصوص پیامد آمدن شرکت های امنیتی خصوصی به افغانستان گفت: اگر قرار شود رهبری جنگ به دست نهادهای امنتیی خصوصی بیفتد و برای آنها یک محدودیت زمانی را مشخص کند که مثلا برای دو سال جنگ کند ما شاهد خواهیم بود که آنها برای درازا شدن جنگ و رسیدن به منافع بزرگتر این جنگ را تشدید می کنند و حتی خودشان بحران زایی و صدور تروریزم را ایجاد خواهند کرد. که افغانستان را لانه تروریزم می سازند و تروریزم را از کشورهای دیگر به افغانستان خواهند کشاند که این می تواند پیامد منفی و ادامه منازعه را در افغانستان داشته باشد.
US-troops1

Comments are closed.