وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

فساد گسترده در نهادهای خدمات عامه کشور وجود دارد

165

نتایج یک ارزیابی تازه از چگونگی کارکرد و ارایه خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی نشان می دهد که فساد گسترده در این نهادها وجود دارد.
به گزارش جمهور؛ این ارزیابی به تازگی از سوی نهاد دموکراسی انترنشنل از ادارات خدمات عامه در ۷ وزارتخانه صورت گرفته است.
مسوولان در نهاد دموکراسی انترنشنل، روز یکشنبه (۲۵ سرطان) در یک نشست خبری در کابل، نتایج این ارزیابی خود را با رسانه‌ها شریک ساختند.
نتایج این ارزیابی که در همکاری با هفت نهاد جامعه مدنی در هفت وزارت‌خانه و سکتور خدمات عامه کشور با تمرکز بر ولایت های کابل، ننگرهار وهرات صورت گرفته، نشان می دهد که میکانیزم‌های پیچیده و غیر شفاف اداری در این ادارات، زمینه فساد را فراهم کرده است.
جیمز واسرستروم ،رییس نهاد دموکراسی انترنشنل گفت:( این ارزیابی درادارات ثبت احوال نفوس وزارت داخله، توزیع شهادت نامه صنف دوازده وزارت معارف، توزیع جواز اصناف شاروالی ها، توزیع زمین وزارت مهاجرین، راجستر موسسات وزارت اقتصاد، تصدیق اسناد وزارت خارجه و پرداخت مالیات وزارت مالیه افغانستان صورت گرفته است).
وی افزود:(این ارزیابی نشان می دهد که میکانیزم های پیچیده و غیر شفاف ارائه خدمات در ادارات خدمات عامه زمینه ساز انجام گسترده فساد اداری و مالی دراین ادارات شده وسطح کیفی و کمی ارائه خدمات را نیز به طور چشمگیر پایین آورده است).
رییس نهاد دموکراسی انترنشنل بیان داشت:( ما برای جلوگیری از فساد گسترده و بالابردن سطح کمی و کیفی ارایه خدمات در این ادارت میکانیزم‌های ساده تراداری را جایگزین میکانیسم های گذشته آنان کردیم که از بروز فساد جلوگیری کرده وسطح ارائه خدمات را نیز بهبود خواهد بخشید).
وی از نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها خواست که اصلاحات ایجاد شده در ادارات نام‌برده را به طور جدی نظارت کرده و از کارایی آنها به مردم افغانستان اطمینان دهند.
در همین حال حمیرا ایوبی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد مجلس نمایندگان در این نشست گفت که بیشترین فساد در ادارات خدمات عامه کشور صورت می گیرد.
خانم ایوبی از رهبری حکومت وحدت ملی و ورئسای سکتور های خدمات عامه کشور خواست که با در نظر داشت دو اصل تخصص و تعهد افراد شایسته را در راس ادارات خدمات عامه کشور گماشته و میزان فساد در این ادارات کاهش یابد.
download

Comments are closed.