وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ عصمت قربانی

295

1- نام و تخلص:
عصمت قربانی
2- نام پدر: الحاج دگروال کریم الله قربانی
3- سال و محل تولد:
سال سیزده شصتِ آفتابی در دهکدهء آردیشان(شهرستان فرخار)، آستان (تخار) زاده شده است.
4- تحصیلات:
دانش آموختهء دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه کابل، بخش تاریخ عمومی.
5- فعالیت های فرهنگی و ادبی: موسس و صاحب امتیاز مجلهء خراسان نوین، مسوول کانون فرهنگی جوانان افغانستان در تخار، مدیر مسوول بسترِ ادبی- فرهنگی دریاچه، صاحب اثری شعری: بعدِ عبور از خط یک کوچه نسترن و یک دره لاله مانده و فرخار غرق خون.
6- حالت مدنی: مجرد
7- نمونه های کلام:
لیلاى من چقدر گرفتار تان شوم
مجنون خنده هاى هوس بارتان شوم
لیلا هواى شعر ندارید تا فقط
دیوانِ گیسوان گره دارتان شوم
لیلا چرا هواى شما ابر باشد و
من گریه هاى عاشق تب دارتان شوم
لیلا چه می شود که شما باورم کنید
من با تمام زندگى ام یارتان شوم
لیلا نمی شود که بیاید و خانه را
گنجى شوید و مرد نگهدارتان شوم
===
صبر باید کرد تا آن که جهان من شوی
وارث کل زمین و آسمان من شوی
صبر باید کرد تا روزی که چون پیراهنم
همنشین و همدم و هم جسم و جان من شوی
در تو صدها عاشق شب زنده دار آواره است
زین میان شاید همان سرو روان من شوی
باز تنها مانده ام با کوله بار خسته گی
کاش تنها بانوی شعر روان من شوی
کاش چون خورشید، تنها رهنمای زندگی
یا شبیه ماه تنها پاسبان من شوی
یا چنان پیراهن یوسف برای کوری ام
باز برگردی و نور دیده گان من شوی
صبر باید کرد تا باشد که چون افسانه ها
لحظه ی شیرین ختم داستان من شوی
image003

Comments are closed.