وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ ملیحه آزرم (معصوم زاده)

۱- نام و تخلص: ملیحه آزرم (معصوم زاده)
۲- نام پدر: محمد معصوم
۳- سال و محل تولد: سال 1372 در مزار شریف ـ بلخ زمینی شده است.
۴- تحصیلات:
فوق بکلوریا از موسسه عالی تربیه معلم بلخ، اکنون دانشجوی رشته ادبیات دری دانشگاه خصوصی رهنورد دربلخ.
همچنان معلم در مکتب دولتی لیسه عالی راه معرفت.
۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر، عضو جامعه مدنی، آموزگار و عضو انجمن ادبی بلخ.
۶- حالت مدنی: مجرد
۷- نمونه های کلام:
ام شب که شاعـرانه سرایم برای تو
کوتاه و مخلصـــانه سرایم برای تو

تا اندکی گره بگشـــاید میان مان
در وزن یک تـــرانه سرایم برای تو

تو باعث تمام غــزل های شاد من
این بار شادمـــــانه سرایم برای تو

می خواهمت، تا برسانم به عمق خود
ناچار که صادقـــــانه سرایم برای تو

تو زیب زبان، زیب بیان، حسن کلامم
یعنی که عارفـــــانه سرایم برای تو

تا تو به من تمایل بیشتر کنی عزیز!
اشعار عاشــــــقانه سرایم برای تو

و من یک مرد میمانم
و من در خاطرت یک آدم ولگرد میمانم
همیشه خاطر تو گرم ولی من سرد میمانم

تو در باغ گلستانم همیشه سبز می رویی
و من در فصل پائیزت چو برگ زرد میمانم

شنیدم هیچ راه ی نیست در شهرت مرا در تو
منم دیوانه وار در کوچه های درد میمانم

بدان که تا دم مرگم به حرف خویش پا بندم
تو از قولت گذشتی هر چه کردی رد میمانم

خلاف باورت معشوق پیدا می کنم روزی
ولی اون روز تو مثل زن و من یک مرد میمانم
image003

Comments are closed.