وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

رمضان ماه دوری از گناه و توصل بخدا!/ فرهاد دره یی

عکس-پروفایل-10-05-13-2017
بدون شک که دین اسلام کامل ترین دین در میان تمام ادیان الهی و بشری بوده و دین صلح و مصالحه ، اخوت و برادری ، ترحم و از خودگذری و ده ها مکارم و فضایل اخلاقی و انسانی میباشد که بشریت را بسوی رستگاری و نجات دنیوی و اخروی هدایت مینماید. که در هریک از اراکین و اصول آن بسا مزایا و سجایای اخلاقی وانسانی نهفته است . چنانچه روزه گرفتن که یکی از بناهای پنجگانه اسلام بوده که مطابق آن هر فرد مسلمان بالغ مکلف است تا بمدت یکماه یعنی سی روز ظاهراً در رژیم غذائی شان کاهش بعمل آورده یعنی از طلوع صبح صادق الی غروب کامل آفتاب ازخوردن و آشامیدن بصورت قطع پرهیز نموده و به عوض به عبادات و ازکارشان می افزایند ولی در باطن این رکن یا قاعده اسلام دارای تحلیل و تحویل دیگری بوده و درحقیقت این امر یک مسلمان نه تنها مکلف به ایجاد تغیر در اعمال و عادات جسمانی خویش بوده بلکه مکلف است تا در افکار و پندار روحانی خویش نیز تغیر وتحول ایجاد نماید بدین معنا که یک مسلمان واقعی زمانیکه با آغاز ماه مبارک رمضان نیت به گرفتن روزه مینماید آنچنانیکه با قطغن نمودن از خوردن و آشامیدن نفس جسمانی اش را بمنظور امتحان نمودن میزان صبر ، تحمل ، مقاومت و بردباری در برابر فشار های جسمانی و همچنان آگاهی و قیاس از وضعیت برادر مسلمان ناچار خویش تحت فشار قرار میدهد باید نه تنها به این امر اکتفا نموده بلکه تمام اعضای بدن یک مسلمان مانند چشم را از نگاه بد ، زبان را از گفتار بد ، گوش را از شنیدن گفتار بد ، دست را از انجام اعمال زشت ، پا را از رفتن به مکان بد ، فکر را ازپندار بد خلاصه آنچه را خداوند تبارک وتعالی نهی فرموده روزه دار نگهدارد . برعلاوه اینها خداوند تبارک و تعالی ریختن خون ناحق را در جریان ماه مبارک رمضان ولو خون یک حیوان را حرام مطلق گفته و این عمل را از جمله گناه هان کبیره فرموده که به هیچ وجه قابل عفو و بخشش نمیباشد چه رسد به قتل انسان و آنهم مسلمان بیگناه . اما متاسفانه در کشور ما عده ای از خدا بیخبران و جاهلان قرن نه تنهاکه مسلمان نیستند بلکه اصلاً پابند به هیچ دین عقیده و اصولی نبوده صرفاً بخاطر مادیات و امتیازات دنیوی مزدور ی و غلامی هر کس ، هر گروه و هر جناح و کشوری را مینمایند و هر عملی را که بادران شان دستور بدهند بدون در نظر داشت عواقب آن کور کورانه عملی مینمایند . چنانچه این کوردلان از دین بیخبر با آغاز ماه مبارک رمضان به دستور باداران شان که دشمنان اسلام میباشند دست به فجیع ترین اعمال یعنی حملات تروریستی در روز اول ماه رمضان در ولایت خوست و در روز پنجم رمضان در چهارراهی زنبق شهر کابل زده و صد ها تن مسلمانان روزه به دهن را به خاک و خون کشاند ند که این اعمال شان نه تنها در دین مقدس اسلام بلکه در هیچ قاموس و فلسفه انسانی و بشری توجیه نداشته و مورد لعن و نفرین قرار گرفته است .اما جای تاسف و تاثر در اینجاست که این جانیان همواره اعمال شان را از آدرس دین اسلام انجام داده و نام این دین مقدس و پاک را در سطح جهان لکه دار میسازند.

Comments are closed.