وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

افزایش سربازان امریکایی هیچ تغییری در وضعیت امنیتی افغانستان نمی آورد

181

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که افزایش سربازان امریکایی براساس استراتیژی جدید آن کشور در افغانستان نمی تواند بهبودی در امنیت افغانستان به وجود آورد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اعضای مجلس می گویند تا زمانیکه امریکا به تعهدات خود نسبت به افغانستان صادقانه عمل نکند، افزایش سربازان امریکایی نیز به خاطر پایان جنگ در افغانستان نخواهد بود.
مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس در پیوند به افزایش ناآرامی ها در کشور گفت: (نمایندگان مجلس باید وجدانهای شان را به کار اندازند و پیمان ننگین با امریکا را بازنگری کنند؛ حکومت چرا یخن امریکا را گرفته نمی تواند که بگوید امنیتی را که وعده داده بودی کجاست؟ که حالا تصمیم دارد سربازانش را زیاد کند). آقای رحمانی خاطر نشان کرد که افزایش شمار نیروی امریکایی و دادن صلاحیت های بیشتر به آنان برخلاف پیمان امنیتی بوده و در واقع (اشغال افغانستان) خواهد بود.
او با اشاره به این که امریکا در افغانستان به دنبال مقاصد خود است، تاکید ورزید که اگر اینطور نیست چرا به تعهداتی که در پیمان امنیتی داده است وفا نمی کند.
عبدالطیف پدرام دیگر عضو مجلس نیز گفت که با آمدن سربازان بیشتر امریکایی به افغانستان جنگ در شمال و غرب کشور تشدید خواهد شد؛ زیرا افزایش نا امنی ها در شمال یک پروژه است.
آقای پدرام تاکید ورزید که استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان مشکل ناامنی را در کشور حل نمی کند.
این در حالی است که به تازگی ریاست جمهوری امریکا صلاحیت تصمیم گیری در مورد تعیین استراتیژی آن کشور در افغانستان را به وزارت دفاع این کشور سپرده است.
وزارت دفاع امریکا گفته است که بزودی در مورد تعیین استراتیژی امریکا در افغانستان تصمیم می گیرد.
پیش از این، افزایش سربازان امریکایی، دادن اختیارات بیشتر به منظور انجام حملات ضد هراس افگنی به آنان، در استراتیژی جدید امریکا پیش بینی شده است.
اما، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری در کابل گفت که ماموریت نیروهای اضافی که از سوی امریکا به افغانستان می آیند، آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.
n00095529-b

Comments are closed.