وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مادر بمب‌ها روی شانه‌های ترامپ، غنی و عبدالله

184

nahzatنهضت اسلامی افغانستان و حزب همبستگی ملی افغانستان پرتاب بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌یی آمریکا در ننگرهار را نکوهش می‌کنند.
مسؤولان نهضت اسلامی افغانستان امروز در یک نشست خبری استفادۀ بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌یی ارتش آمریکا در خاک افغانستان را نقض حاکمیت ملی خوانده و از سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌یی می‌خواهند که این موضوع را به گونۀ جدی بررسی کنند.
آنان می‌گویند پرتاب بمب غیرهسته‌یی در ننگرهار سبب ادامۀ جنگ نیابتی در افغانستان خواهد شد.
مولوی محمدمختار مفلح، رییس نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید، آنان در قطع‌نامه‌یی از سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌یی و حکومت افغانستان خواسته‌اند که این موضوع را به گونۀ جدی بررسی کنند.
به گفتۀ آقای مفلح، کشورهای قدرتمند، افغانستان را تبدیل به آزمایشگاه نظامی کرده‌اند که بیشتر از همه، مردم افغانستان در این زدوبندها زیانمند می‌شوند.

نهضت اسلامی افغانستان و حزب همبستگی ملی افغانستان پرتاب بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌یی آمریکا در ننگرهار را نکوهش می‌کنند.

مسؤولان نهضت اسلامی افغانستان امروز در یک نشست خبری استفادۀ بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌یی ارتش آمریکا در خاک افغانستان را نقض حاکمیت ملی خوانده و از سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌یی می‌خواهند که این موضوع را به گونۀ جدی بررسی کنند.

آنان می‌گویند پرتاب بمب غیرهسته‌یی در ننگرهار سبب ادامۀ جنگ نیابتی در افغانستان خواهد شد.

مولوی محمدمختار مفلح، رییس نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید، آنان در قطع‌نامه‌یی از سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌یی و حکومت افغانستان خواسته‌اند که این موضوع را به گونۀ جدی بررسی کنند.

به گفتۀ آقای مفلح، کشورهای قدرتمند، افغانستان را تبدیل به آزمایشگاه نظامی کرده‌اند که بیشتر از همه، مردم افغانستان در این زدوبندها زیانمند می‌شوند.

از سویی هم اعضای حزب همبسته‌گی ملی افغانستان، در واکنشی به این رویداد، گردهمایی اعتراضی راه انداختند.

مسؤولان این حزب ادعا می‌کنند که استفادۀ این بمب ارتباطی به بحث مبارزه با تروریسم ندارد و آمریکا می‌خواهد که با کشاندن پای داعش به شمال افغانستان، مرزهای نزدیک به روسیه را ناامن کند.

اعضای این حزب در حرکتی نمادی بمبی شبیه‌سازی‌شده را بر دوش افرادی که نقاب‌های ترامپ، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدلله، رییس اجرایی را داشتند، انتقال دادند.

سیلی غفار، رهبر حزب همبسته‌گی ملی افغانستان می‌گوید، آمریکا با آزمایش این بمب در افغانستان می‌خواهد قدرت تخریبی آن را بداند و قوت نظامی‌اش را به روسیه، چین و دیگر رقبای جهانی‌اش نشان دهد .

هر چند حکومت افغانستان و دولت آمریکا ادعا می‌کنند که در نتیجۀ پرتاب این بمب در ننگرهار تلفات سنگینی به گروه داعش وارد شده و هیچ غیرنظامی‌یی آسیب ندیده است، اما برخی فعالان سیاسی در کشور، به ویژه حامدکرزی، رییس جمهور پیشین کشور این عملکرد ارتش آمریکا را نقض حاکمیت ملی افغانستان عنوان می‌کنند.

Comments are closed.