وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

اتحادیه‌ی اروپا: فساد یک زخم خون‌چکان است

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان فساد اداری در افغانستان را همانند زخم در  حال خون‌ریزی دانسته و می‌گوید که مبارزه با این پدیده باید همزمان و از چندین مسیر پیش برده شود.
اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان روز (یک‌شنبه، ۲۷ حمل) در خبرنامه‌یی نوشته است که افغانستان از زخمی که در حال خون‌ریزی است و روند رسیدن به خودکفایی این کشور را تهدید می‌کند، رنج می‌برد.
در خبرنامه آمده: )این زخم فساد است و خون‌ریزی این زخم باید متوقف شود.(
فرانز مایکل میلبن، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان می‌گوید در کنار پایان دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان، مبارزه با فساد نیاز به کار بیشتر دارد.
آقای میلبن افزوده: مبارزه با فساد در رده‌های بلند به حمایت مردم نیاز دارد و این‌جا رسانه‌های منتقد و جامعه‎ی مدنی می‌توانند با حسابگیری از مقام‌های دولتی نقش مهمی بازی کنند.
خبرنامه افزوده که اتحادیه‌ی اروپا بالای یک نسل جدید با یک روش تازه باورمند است و به همین دلیل امروز هیأت اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان بخش سوم کمپاین مبارزه با فساد خود را که روی جلوگیری از فساد متمرکز خواهد بود، راه اندازی می‌کند.
پیشتر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان پایان دادن به معافیت را پایان دادن به فساد خوانده و گفته بود که بخش قضایی افغانستان خود آلوده به فساد است و رده‌های بالای این بخش باید پاک‌کاری و افرادی تازه براساس شایستگی مقرر شود.
میلبن گفته بود که مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون به سر می‌برند و تطبیق اصلاحات برای درازمدت به تعویق افتاده است.
هرچند مقام‌های افغانستان همواره بر مبارزه علیه فساد تأکید می‌کنند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فساد در افغانستان همچنان یکی از مشکلات اساسی است.
148934447231655943

Comments are closed.