وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار یک ضرورت است/ مدبر

210

افغانستان دارای یکی از غنی ترین منابع آبی در منطقه است، اما تاکنون از این منبع ارزشمند برای توسعه و بهبود اقتصاد کشور استفاده نشده است. عدم مدیریت منابع آبی باعث شده است که تنها از 30 فیصد آب کشور استفاده صورت گیرد و 70 فیصد دیگر جریان آزاد داشته باشد و از مرزها عبور کرده به کشورهای همسایه سرازیر شود.
سخنان رئیس جمهور غنی در چهارمین کنفرانس ملی)آب و انکشاف پایدار(نشان می دهد که دولت افغانستان مدیریت منابع آبی را برای توسعه پایدار کشور یک ضرورت می داند و طرح‌های برای مدیریت منابع آبی روی دست دارد.

رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفته است که تنظیم و مدیریت درست آب، برای از بین بردن فقر، رشد زراعت و صنعت و تامین انرژی و توسعه پایدار افغانستان، نقش اساسی دارد. روابط سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه، همواره بر مسئله مدیریت منابع آبی سایه افگنده است و به نظر می رسد هنوز این نگرانی موجود است. رئیس جمهور غنی با اشاره به این مسئله گفته است که توقع ما از کشورهای همسایه این است که از ایجاد بندها و شبکه های استفاده از منابع آبی نگران نباشند، بلکه از آن ها پشتیبانی کنند. رئیس جمهور تاکید کرده است تا زمانی که آب در بندها و شبکه ها نباشد، تقسیم شده نمی تواند.
منابع آبی افغانستان باید طبق اصول بین المللی مدیریت شود تا از سویی منافع دراز مدت مردم افغانستان در نظر گرفته شود و از سوی دیگر نگرانی های کشورهای همسایه بر طرف گردد. ایجاد مانع برای مدیریت سالم منابع آبی افغانستان، در واقع، ایجاد مانع برای توسعه و رشد اقتصادی افغانستان است. کشورهای همسایه با درک این مسئله، باید در چارچوب قوانین بین المللی برای مدیریت منابع آبی، با حکومت افغانستان همکاری کنند.
سال‌ها جنگ در کشور، باعث شده است که منابع آبی مدیریت درست نشود و برای توسعه و رشد اقتصادی کشور از آن استفاده صورت نگیرد. برنامه ریزی برای توسعه پایدار، خودکفایی و رشد اقتصاد کشور، یکی از نیازهای اساسی افغانستان است. در این راستا، استفاده از منابع طبیعی، از مهم ترین فاکتورها برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه پایدار، به شمار می رود. مدیریت منابع آبی و استفاده در ست از آن، همچنان که به دلیل خشکسالی ها در تمام جهان اهمیت یافته است، برای آینده‌ی اقتصادی و توسعه افغانستان نیز اهمیت فوق العاده دارد.
افغانستان یک کشور زراعتی است، اقتصاد بسیاری از خانواده ها متکی به زراعت است. خشکسالی در چند سال اخیر و عدم مدیریت منابع آبی، باعث شده است محصولات زراعتی کاهش یابد و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دهد. مدیریت درست منابع آبی کشور و ساختن بندها و شبکه های آبی، باعث می شود که آب مورد ضرورت برای زراعت در کشور فراهم گردد و سکتور زراعت توسعه یابد، اقتصاد شهروندان بهتر شود و زمینه اشتغال در بخش زراعت و انرژی افزایش یابد.
همچنان افغانستان نیاز جدی به تامین برق و انرژی دارد. اکنون بخش بزرگ برق افغانستان وارداتی است و بیشتر ولایت ها و مناطق روستایی برق ندارد و در نتیجه از توسعه بازمانده اند. منابع آبی یکی از بهترین و قوی ترین منابع تولید انرژی در جهان است. استفاده از آب برای تولید انرژی در افغانستان یک ضرورت است. با ایجاد بندهای آبی، زمینه برای تولید انرژی در بخش های مختلف کشور فراهم می گردد. اکنون بسیاری از ولایت های افغانستان برق و انرژی مورد نیاز را ندارند و مدیریت سالم منابع آبی کشور، می تواند برق مورد نیاز آنها را تامین کند. 
یکی از مشکلات جدی در افغانستان، توسعه نامتوازن است. بخش های دور افتاده و روستایی کشور توسعه نیافته باقی مانده است و از حد اقلی ترین امکانات زندگی مدرن برخوردار نیستند. ایجاد بندهای آب و استفاده از آب برای تولید انرژی در ولایت ها و روستاها، زمینه را برای ایجاد کارخانه های صنعتی در این مناطق فراهم می کند و باعث خواهد شد که روند توسعه در کشور بصورت متوازن به پیش برود و فقر اقتصادی کاهش یابد. (مدبر)
Untitled-1115

Comments are closed.