وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

سال نو و امید های تازه!/ فرهاد دره ئی

123

download
چنانچه میدانیم سال نو 1396 آغاز می شود، گرچند در زمستان امسال برف باری های بیشتری نسبت به سال گذشته وجود داشت اما امیدهای خوبی در اذهان و قلوب مردم کشور برای شادابی سال آینده ببار آورده است. وزارت زراعت، شاروالی ها، اداره حفاظت از محیط زیست وسایر نهاد های صنفی و ادارات که درقسمت سرسبزی و زراعت کشور ما مسئولیت دارند موجودیت آبهای وافری که طی روز های اخیر در شهر کابل و سایر ولایت کشور و ضمناً از ذوب شدن برف ها به میان می آید را درسال آینده درنظر گرفته وبرای سرسبزی، نهال شانی و رشد زراعت کشور کارهای زیاد را با سایر هموطنان ما درنظر میگیرند.
گرچند نباید فراموش کرد که بارش های وافر سبب شادابی و سرسبزی بیشتر در کشور میگردد و در قسمت ایجاد محیط سالم و سرسبز رول عمده را بازی مینماید و از جانبی دیگر سبب ایجاد فضای خوب محیط زیستی به منظور زندگی مسالمت آمیز در بهار سال آینده خواهد گردید.
با توجه به این که در جریان سال جاری و سالهای پسین کشور ما با کمبود غله جات مواجه بوده که علت اساسی آن نباریدن بارش های موسمی وکمبود برف در زمستان محسوب میگردید. اما در سال جاری امید میرود که با توجه به بارش های سنگین برف و باران های موسومی ، افغانستان بتواند نیاز مندی های داخلی خویش را از بابت کمبود غله جات و سایر حبوبات مرفوع وحتی مقداری از محصولات خویش را برای کشور های دیگر صادر نماید که این خبر نوید خوش را برای شهروندان کشور به ارمغان میاورد.
توقع دیگری که ملت شریف افغانستان دارند این است که در سال جدید 1396 میزان کشت کوکنار در بعضی از مناطق کشور پائین بیاید و دهاقین آن به کشت حلال رو آورند وافغانستان دیگر به عنوان تولید کننده مواد مخدر در کشور های جهان محسوب نگردد و بیشتر زارعین ما به کشت محصولاتی بپردازند که آن هویت اصلی زراعت ما را بیان نماید، کشت محصولات میتواند نوعی رسیدن به یک اقتصاد متوازن در وطن ما محسوب شود.
سال نو وبهار جدید را که پیش رو داریم فرصتهای است که افغانستان بتواند تا حدودی خود را به استقلال اقتصادی برساند، تاکنون مسأله بر این بود که افغانستان بیشتر از سی سال جنگ را سپری نموده است ودرمسیر 15 سال گذشته نیز ما مصروف بازسازی در عرصه های مختلف و از بین رفته کشور بودیم، ولی اگر فرصت ها را بیشتراز دست بدهیم وانتظار آنرا نیز داشته باشیم که کشورهای دیگری افغانستان را آباد سازند، این آرزو به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت، زیرا وظیفه تمام شهروندان افغان است که فرصت های آینده را باید از دست ندهند، هم برای حال فعالیت های مؤثر وهمه جانبه را عملی سازد وهم برای آینده پلان ها وطرح های مفید کوتاه مدت وطولانی مدت را تدوین نمایند.
طوریکه همه آگاهی دارند در سال پیشرو افغانستان با چالش ها و فرازو فرود های زیادی مواجه خواهد گردید از یک طرف پدیده نوظهور داعش که منحیث یک غده سرطانی میباشد و از جانب دیگر دخالت های روز افزون کشور همسایه ما پاکستان که همواره بعد از مشکلات داخلی مرز خویش را به روی شهروندان کشور میبندد و با راکت پراگنی های خویش تعدادی از هموطنان ما را شهید و زخمی و در عین زمان بیجا میگردند، اما آنچه که میتواند منحیث یک نوید خوب برای ملت ما محسوب گردد این است که افغانستان در حال حاضر با قوت های موجوده داخلی خویش تاحدی تهدید های خارجی خویش را رفع و میتواند پاسخ دندان شکن به دشمنان خویش دهد، بناً خواست ما از تمام شهروندان این مرزو بوم این است تا از سال نو و بهار نو آن طوری که درست است استقبال نمایند، قسمیکه طبیعت با بهار نو می شود باید از این طبیعت آموخت وخود را نوساخت از نواقص گذشته جلوگیری نمود وبرای آینده کار مؤثر را انجام داد.

Comments are closed.