وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

بلند رفتن گراف بیکاری؛ نگرانی بزرگ باشنده گان بغلان

باشنده گان ولایت بغلان از بلند رفتن گراف بیکاری در این ولایت به شدت ابراز نگرانی می کنند و یکی از دلایل افزایش نا امنی و جرایم جنایی را در این ولایت همین بیکاری می خوانند.
مسؤلان محلی نیز این نگرانی شهروندان بغلان را تایید می کنند و می گویند بطور اوسط در هر خانواده بغلانی دو نفر بیکار هستند.
بیشتر کسانی از این ناحیه رنج می برند که افراد تحصیل یافته اند و سالهای زیادی از فراغت شان می گذرد، هنوز در پی یافتن کار سرگردان اند و به گفته خود شان حالا خانواده های شان نیز از بیکاری آنان رنج می برند.
منیر خلیلزاد یکی از باشنده گان بغلان می گوید، از ختم تحصیلش سه سال می گذرد و تا کنون وی با وجود اشتراک در چندین برنامه رقابتی بخاطر یافتن وظیفه، تا هنوز بیکار است و به هر ادارۀ که مراجعه می کند بدون هیچگونه دلخوشی دوباره مرخص می گردد.
نازدانه فارغ الحصیل رشته ادبیات دری نیز که دو سال از فراغتش می گذرد، با انتقاد از موجودیت فساد و نا شفاف بودن پروسه امتحانات رقابتی می گوید، یکی از دلایلی که وی با وجود اشتراک در چندین دوره امتحان رقابتی تا هنوز به کار گماشته نشده است، رشوه ستانی، واسطه و موجودیت فساد در ادارات است.
آنان تأکید بر شفافیت پروسه های رقابتی دارند و می گویند، کسانی به کار گماشته می شوند که یا رشوه می دهند و یا هم واسطه دارند.
در همین حال مسؤلان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بغلان می گویند، با گذشت هر سال گراف بیکاری در این ولایت در حال بلند رفتن است و تا کنون یک راه حل مناسبی را برای جلوگیری آن دریافت نکرده اند.
عزت الله توحیدی آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان به خبرگزاری خاورمیانه با تأیید این نگرانی شهروندان بغلان می گوید، از سال 1384 بدینسو گراف بیکاری در بغلان به شدت در حال بلند رفتن است و تلاش های آنان در قبال مهار این موضوع تا کنون بی نتیجه بوده است.
به گفته توحیدی به طور اوسط هم اکنون در بغلان، دو فرد هر خانواده بیکار است و نبود زمینه های کاری باعث شده است که آنان نتوانند برای خود وظیفه پیدا کنند.
همچنین آگاهان در این ولایت نیز افزایش جرایم جنایی و نا امنی ها را بیکاری اکثر جوانان عنوان می کنند .
عزیزالرحمان سخی زاده استاد دانشگاه در بغلان می گوید، بیکاری در میان جوانان اکثراً باعث جرایم جنایی می شود و آنان از روی عقده مداری دست به کارهای خلاف می زنند.
آقای سخی زاده می گوید، همه ساله بیشتر از یکهزار تن از دانشگاه بغلان فارغ می شوند و ممکن تعداد انگشت شمار آنان به کار گماشته شوند و متباقی سالهای زیادی با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. (خاورمیانه)
بر اساس معلومات مسؤلان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان، هم اکنون 35 بست دولتی درین ولایت بدون متصدی است که این تعداد در مقابل افراد تحصیل یافته بیکار ناچیز است و آنان نمی توانند با این بست های اندک پاسخ گو باشند.
16933920_1123303587780107_1768838258_n

Comments are closed.