وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

امریکا رو به زوال می رود!

194

اخیرا سازمان امنیت ملی امریکا طی راپوری نسبت به پایان نظام فعلی جهانی و عصر یکه تازی امریکا در جهان هشدار داد.
راپور مزبور همچنین پیش بینی نمود که طغیان سیاسی و امنیتی افزایش یابد.
بر اساس این راپور، تحولات در زمینه های صنعتی و استخباراتی باعث ایجاد فرصت های جدید شده، اما تهدیدات نیز افزایش یافته است؛ پیشرفت های اخیر بهبود زنده گی ملیون ها نفر را باعث شده، اما به شوک هایی مانند بهار عربی، بحران مالی 2008 و گسترش سیاست های مردم گرایانه انجامیده است.
این راپور پیش بینی کرد که 5 سال آینده، سال های افزایش تنش میان کشورها و کاهش نرخ رشد باشد و پایان سلطه و یکه تازی امریکا بر جهان که از پایان دوره جنگ سرد آغاز شده بود، نزدیک شود، همچنین نظام بین المللی که از هنگام پایان جنگ سرد آن را می شناسیم، پایان خواهد یافت.
راپور سازمان امنیت ملی امریکا، چهره ای تاریک نسبت به آینده روابط بین المللی ترسیم نمود و پیش بینی نمود که کشورهای دارای حق وتو تلاش بیشتری برای جلوگیری از همکاری بین المللی و طرف های تاثیر گذار تلاش بسیار گسترده تری برای در هم کوبیدن تفاهم جهانی نسبت به رویدادهای بین المللی به عمل آورند.
این راپور با هشدار نسبت به سیاست های داخلی حکومت هایی که خواستار احیای نقش نظام در اقتصاد، محیط زیست و جامعه هستند، افزود، اختلاف دیدگاه ها درباره ارزش های عمومی، باعث افزایش شکاف میان حکومت ها در سطح بین المللی شده و امنیت جهانی را تهدید خواهد نمود.
راپور مذکور تاکید دارد که زمامداران برای کسب منابع بیشتر جهت تحقق اهدف داخلی در سایه کاهش رشد جهانی خواهند کوشید و این عملا به معنی پایان دموکراسی و ورود به هرج و مرج و سلطه گرایی خواهد بود.
این راپور یادآوری کرده که خطر تروریزم در دهه های آتی همسو با استفاده گروه های تروریستی از شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین برای نشر افکار خود افزایش خواهد یافت.
بنا بر راپور سازمان امنیت ملی امریکا، سیاست های روسیه و چین جدی تر خواهد شد و نیروهای منطقوی که قدرت ایجاد چالش برای همسایه گان را در خود می بینند، در تلاش برای تحقق منافعشان آزادی بیشتری خواهند داشت.
آریانانیوز
images

Comments are closed.