وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مجموعه شعری(کوکب سپهر) اقبال چاپ یافت!

223

مجموعه شعری(کوکب سپهر) اقبال چاپ یافت!
15284167_1930406003849123_3412100271975464601_n
نخستین مجموعه شعری سید عبدالکبیر متوکل شاعر پرآوازه ی بدخشان تحت عنوان(کوکب سپهر)
توسط انتشارات امیری در ۱۱۵برگ و یک هزار تیراژ لباس مخملین چاپ را به تن کرد.
این مجموعه شعری به اهتمام پسرشاعر (سیدوحیدالله متوکل) و با تقریظ های محترم:( پوهنوال دوکتور سید اکرام الدین حصاریان، محترم عبدالاحد حارث و محترم بسم الله شریفی) مزین گردیده است.
جهت اختصار کلام یکی از تقریظ های نوشته شده بالای این مجموعه شعری را که محترم بسم الله شریفی(رییس نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن…) تحت عنوان(بنام صاحب قلم تحریر داشته بیان می نماییم و در اخیر نمونه شعر شاعر در این مجموعه تقدیم حضورتان میگردد:
بنام صاحب قلم:
(به باور من شعر سرودن یک بخشِ از زندگی شاعر است و با شعر زندگی کردن بخشِ مهمتر از آن.
حقیقتا شعر زمانی ماندگار میگردد و(گٌل) میکند که شاعرش با شعر زندگی کرده باشد و دلنوشته هایش ترسیم کننده ی حالات درونی و بازگو کننده ی حقایق روزگار باشد.
شعر شبنم احساس است که بر گلزار قلب ها می نشیند وحس همدردی، همدیگر پذیری و همگرایی را در حوزه های مختلف حیات بشری به بیداری کامل می کشاند.
شعر در کنار شگوفانیدن لب ها(لبخند)، گاهی میتواند (زهر خندی) برای تجسم واقعیت های عینی جامعه باشد و بدون تردید زیبایی شعر و یا یک گزینه شعری در موجودیت(لبخند) و (زهرخند) به خوبی میتواند معنی یابد).
شعر های (آقای متوکل) همه مشحون از عناصر شعری بوده و در قالب های مختلف کلاسیک طبع آزمایی خوبی نموده است که بحق میتوان ایشان را از زمره شاعرانی محسوب نمود که شعر در رگ و خونش عجین گشته و فوران دارد.
آقای متوکل از سنگر نشینان سنگر ایثار و مقاومت است که تجربه های تلخ روزگار را با فراز و نشیب آن با تمام وجود لمس نموده و از کوهپایه های پرآوازه ی بدخشان زیبا صدای مردم دردمند و عقب گذاشته شده ای خود را به فریاد نشسته است.
نویسنده ی این مجموعه ی شعری(اثرنوین چکیده از قلب حزیین) از کنار حوادث سهل انگارانه نگذشته و در ادوار حیاتش زندگی با مردم و زیستن با شعر را به خوبی تجربه نموده است.
تا آنجای که از آقای متوکل شناخت دارم، ایشان یک مسلمان همیشه در سنگر، یک مجاهد پیکارگر، یک خدمتگار حق نگر و یک شاعر زیبا نگر میباشد و در قضایای مختلف سیاسی- اجتماعی میکوشد صادقانه و با اطمینان خاطر یک قدم جلوتر از همقطارانش گام بگذارد و وجیبه ی دینی و میهنی اش را با کمال ایمانداری و متانت به پایه ی اکمال برساند.
من به مثابه ی یک رهروی مسیر پر خم و پیچ اما لذت بخش فرهنگ و ادبیات، چاپ گزینه ی شعری (آقای سید عبدالکبیر متوکل) را که به کوشش دوست و رفیق دیرینه ام(محترم سید وحیدالله متوکل) فرزند فرزانه و برومند سراینده ی این گزینه که به لباس مخملین چاپ برابر گریده است، برای شاعربزرگ منش و حوزه فرهنگ و ادبیات کشورم تبریک عرض میدارم و امیدوارم که مجموعه های دیگر محترم(متوکل صاحب) به زودی به زیور چاپ آراسته گردیده و به دستبوسی سروران عرصه ی شعر و ادب قرار گیرد.

با تقدیم حرمت
بسم الله شریفی
رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی و مسوول هفته نامه و خبرگزاری عقاب

این هم نمونه ی از کلام شاعر:

زورمندان هرکجا جیبش پرازسیم وزر است
مستمندان خانه وکاشانه اش بوم وبراست
درجهان بی عدالت هرکسی داردغــــرور
جاهلان را تابه زانو عالمان را تا سراست
مردمان هرجا به فکرقصروکاخ وپارتمان
دربساط زندگی یک خانه دارم بی دراست
طالع واقبال خود کردم به عالم امتـــحان
هرکه راتقسیم گوشت مرغ به من مشت پراست
زیربارمحنت انداسپان تیز وخوش لــــــــگام
تاج زرین ازخیانت برســــر هر،نـرخـر؛ است
رفت ازمیدان رزم ابراهیمان بت شکن
سرنوشت ملت افغان به دست آزر است
(متوکل)ازتفاوت های دهر دون چنان
گشته ای محزون گوش سفله خویان بین کراست

Comments are closed.