وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل معرفی و بکارش آغاز نمود

199

بسم الله شریفی از سوی رهبری مقام ولایت سرپل طی نشستی به حیث رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل معرفی و به کارش آغاز نمود.
نشستی که به همین مناسبت در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل برگزار شده بود، بسم الله شریفی از سوی بصیراحمد کریمی رییس دفتر مقام ولایت، به حیث سرپرست معرفی و به کارش آغاز نمود.
آقای بسم الله شریفی یک تن از شعرا و نویسندگان ولایت بغلان است که دوره لیسانس خویش را در رشته شرعیات در دانشگاه بلخ به پایان رسانیده که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل تحصیل نموده اند. اولین ماموریت آقای شریفی در بغلان بوده که ایشان در آنجا بحیث رییس اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه نموده، بعدا مدتی در ولایت غور و مدتی چهار سال را در ولایت باستانی غزنی به حیث رییس اطلاعات و فرهنگ افتخارخدمت دارد که غزنی در آن سالها مرکز ثقافت اسلامی معرفی شد و دو جشنواره بزرگ با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در آنجا برگزار شد.
آقای شریفی بعد از ماموریت غزنی یک سال در کابل به حیث مسوول روزنامه دولتی اصلاح ایفای وظیفه نموده که بعدا حسب لزوم دید وزارت اطلاعات وفرهنگ غرض وارسی از امور ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل معرفی گردیده است.
… آقای شریفی در مراسم معرفی شان بحیث سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت سرپل گفت: با شناخت و آشنایی که با مردم و وضعیت فرهنگی ولایت سرپل دارد کوشش جدی به خرچ میدهد تا وضعیت نا مطلوب ریاست فرهنگ ولایت سرپل را به حالت نورمال و قابل قناعت برای شهروندان این ولایت بسازد. الحمدلله در کنار سایر جلسات و ابتکاراتش شما شاهد نشر( آیینه سرپل) به اثر سعی و تلاش آن میباشید.
جهت شناخت بیشتر مردم معزز ولایت سرپل از آقای شریفی و کارنامه هایش، شناسنامه مختصر ایشان نشر میگردد:
نام و تخلص: بسم الله شریفی
تحصیلات: لیسانس کدری فاکولته شرعیات بلخ و ماستر حقوق بین الملل عمومی.
سال و محل تولد: سال۱۳۶۳ خورشیدی در بغلان مرکزی متولد شده است.
مسوولیت های دولتی و رسمی:
1- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان،
2- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور،
3- آمر و مدیر مسسوول روزنامه دولتی اصلاح،
4- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی(مرکز ثقافت اسلامی)،
مسوولیت های مستقل و غیر دولتی:
1- موسس و مدیر مسؤل نشریه کاروان بیان،
2- موسس و مدیر مسؤل ماهنامه ی ندای پامیر،
3- موسس و مدیر مسوول هفته نامه ی عقاب تا اکنون،
4- سردبیر هفته نامه اتحاد،
5- سردبیر هفته نامه طلوع غور،
6- موسس و رییس نهاد فرهنگی واجتماعی مردم روشن ضمیر میهن،
7- بنیانگذار و مسؤل کتابخانه ی«معرفت» در بغلان،
8- موسس و مسوول خبرگزاری عقاب(WWW.OQABNEWS.COM) تا اکنون.
9- بنیانگذار کتابخانه(امام قطیبه) در کابل.
10- موسس و رییس انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی سبزمنش،
11- موسس و رییس مکتب خصوصی سبزمنش،
۱۲- از موسسین اتحادیه شعرا و نویسندگان ولایت بغلان،
۱۳- از موسسین اتحادیه ی ژرونالیستان و لایت بغلان،
۱۴- از موسسین انجمن ادبی سبزمنش،
آثار های تالیف شده:
1- طلسم دهر(مجموعه شعر)، ۲ – سکولاریسم از دیدگاه اسلام،
۳- مهر و جهیزیه زن در اسلام، ۴ – یادداشت های قرآنی،
5- شعرجوان غزنه جلد اول، ۶- غزنه در آینه شعر جلد اول،
7- شعر جوان غزنه جلد دوم، ۸- غزنه در آینه شعر جلد دوم،
9- شاخه های گل (شناسنامه مختصر شاعران معاصر غزنه با نمونه کلام شان)، ۱۰ – یک چمن تخیل(شناسنامه مختصر داستان نویسان معاصر غزنه با نمونه کلام شان)، ۱۱- تاجدار شرق(مجموعه شعری)،
12- معرفی مختصر آبدات و اماکن تاریخی غزنه به 4 لسان(فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی)
یادداشت:
در حدود بیست عنوان کتاب تحت کار و آماده به چاپ دارد.
بیشتر از 20 تقدیر نامه از مراجع معتبر داخلی و خارجی برایش اهدا شده است. (افشاری)

15740871_1894509904117170_326773990279490747_n

Comments are closed.