وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

استفاده ی موثر از شبکه های اجتماعی/ سیدمصطفی سعیدی

174

استفاده ی موثر از شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی یکی از پرکاربرد ترین پدیده ها در سطح جهان بوده و تاثیر جدی، مستقیم و موثر در شکل گیری افکار و ذهنیت های فردی و جمعی دارد. این پدیده پیامد های خوب و مثبت و نیز زیان های منفی و خطرناک را در پی دارد. بناً بایستی به صورت روش مند و موثر مورد استفاده قرار گیرد.
دادخواهی های مدنی، افشای جنایت کاران، سوء استفاده ها، رسیدن به حقوق شهروندی و تامین عدالت می تواند از پیامد های مفید این پدیده باشد. به همین گونه فربه ساختن مسایل زبانی و تفرقه افگنی ها، ضیاع وقت، سد واقع شدن به مطالعه، تحقیق و رفتن به سوی پرتگاه فساد اخلاقی و … می تواند از زیان های خطرناک این پدیده به شمار آید.
به هر روی امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک برای تحقق ارتباطات خیلی مهم پنداشته شده و بشریت و اقشار و طیف های گوناگون انسان ها از آن گزیری ندارد. از اینرو باید هر جامعه با در نظرداشت موقعیت های اجتماعی انسان های همان جامعه یک سری هنجارها و شاخص های موثر استفاده برای کاربران را ایجاد و تدوین نماید. به هر روی امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک برای تحقق ارتباطات خیلی مهم پنداشته شده و بشریت و اقشار و طیف های گوناگون انسان ها از آن گزیری ندارد
از اینرو باید هر جامعه با در نظرداشت موقعیت های اجتماعی انسان های همان جامعه یک سری هنجارها و شاخص های موثر استفاده برای کاربران را ایجاد و تدوین نماید.
اطلاع رسانی دقیق و به موقع و به روز رسانی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، اقتصادی و ورزشی و گام به گام روز و زمان خود را عیار ساختن از مفیدیت های این پدیده است. ولی اگر از آن به صورت افراطی و بلا وقفه و بدون قید و شرط و به گونه ی احتیاط مورد کاربرد قرار گیرد، در آن صورت سلامت فردی، خانواده گی و محیطی جدآ صدمه دیده و انسان را در دراز مدت، احساساتی، بی پروا، تنبل و فاقد تفکر جدی و ابتکار عمل به بار می آورد.
در اینجا برخی موارد ضروری را برای نهادمند شدن کاربرد شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک، به خصوص برای نوجوانان و جوانان پیشنهاد می کنیم:
1- تعیین حدود و ثغور و زمان بندی استفاده از شبکه های اجتماعی،
2- تعیین و تثبیت خطوط قرمز برای نشر و پخش مطالب.
3- ترسیم مشی ارزشی و عبور نکردن از این ارزش ها در موقع نگارش مطلب، ارایه ی نظریات و …
4- تدوین کود اخلاقی و ترسیم فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و تعمیم بخشیدن آن.
5- اولویت دادن به مسایل علمی، دانش روز، مسایل ملی، اخلاقی و تربیتی.
6- استفاده ی مناسب و در زمان و مکان های معین از شبکه ها.
7- تجاوز نکردن در حریم خصوصی دیگران.
8- عدم سوء استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور موارد شخصی، قومی و …
9- سیاسی نه ساختن مسایل روز و دخالت نکردن در امور و نوشته های دیگران.
10- ترویج فرهنگ تسامح و تساهل و همدیگر پذیری و اجتناب از ترویج فرهنگ خشونت.
11- خبر رسانی به موقع و تقویت ارتباطات موثر.
12- ترویج فرهنگ آموزش و جلوگیری از افراطیت و ستیز.
13- جا دادن مطالعه و پژوهش در تقسیم اوقات روزمره و دوری از اعتیاد رسانه های اجتماعی.
14- کمک در راستای شناسایی هویت ملی و منافع ملی کشور.
15- پرهیز از هرنوع سوء استفاده، دشنام و هرزه گویی ها.
16- معرفی شخصیت های مطرح جهان و کشور و کار در عرصه ی تاریخ معاصر کشور با ارایه ی طرح های مفید.
17- پرهیز و اجتناب از هر گونه موضع گیری های مغرضانه و پیشداوری ها.
18- کمک در امر تقویت مردم سالاری و ازادی های مدنی و بیان.
19- دادخواهی برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و مبارزه در برابر ظلم و تجاوز.
20- جلوگیری از سطحی نگری مسایل و ژرف نگری و مثبت اندیشی.
و ده ها مورد دیگر که کارشناسان و صاحب نظران امور به ویژه روانشناسان و جامعه شناسان در زمینه می توانند، آثار جداگانه تدوین نمایند. پس چه بهتر است که از این پدیده ی مهم و اساسی استفاده ی بهینه نموده و از کاربرد واژه های رکیک و فربه سازی دشمنی ها و بدبینی ها پرهیز نماییم.

%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84

Comments are closed.