وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

سریال های تلویزیونی، یکی از عوامل خشونت علیه زنان

سریال های تلویزیونی، یکی از عوامل خشونت علیه زنان

وزارت امور زنان، ضمن اینکه سریال های نشر شده در شبکه های تلویزیونی افغانستان را مبتذل می داند، این سریال ها را عاملی برای افزایش خشونت علیه زنان در کشور عنوان می کند.

ماهرخ یوسفزی، رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی وزارت امور زنان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که آمار خشونت در کشور رو به افزایش است.

به گفته وی، خشونت علیه زنان عوامل مختلف دارد که این عوامل به مانند زنجیز به هم وابسته اند.

از دید بانو یوسفزی، ناامنی، عدم تطبیق قانون، ضعف اقتصادی، عدم آگاهی مردم از حقوق شان، عرف و عنعنات ناپسند، رسم و رواج های نامشروع و عدم رسیده گی به پرونده های خشونت از جمله عوامل خشونت علیه زنان است.

رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی وزارت امور زنان در پاسخ به اینکه در شش ماه ابتدایی سال روان خورشیدی چه تعداد خشونت علیه زنان نزد آنها ثبت شده است، اظهار داشت :«قضایی که از مرکز ولایات در وزارت امور زنان ثبت شده، 1464 قضیه است که البته در بر گیرنده قضایای حاد نیست، ازدواج اجباری، ازدواج های زیر سن و ممانعت از تحصیل از جمله این خشونت هاست.»

وی با اشاره به بد و یا بدل دادن دختران گفت که این کار یک عرف، رسم و رواج ناپسند می باشد که مخالف اسلام است و بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در این بخش به ثبت رسیده است.

به باور بانو یوسفزی، :«بخاطر مصالحه و آشتی بین دو خانواده، با سرنوشت یک دختر بازی می شود و او را به بد و یا بدل می دهند که بعد از رفتن به خانه بخت، به نظر خوب دیده نمی شود و متاسفانه جنجال بروز شده و یک بار قربانی بد می شود و یک بار هم قربانی خشونت از طرف خانواده خسر.»

هرچند گفته می شد که خشونت علیه زنان در ولایت هایی بیشتر صورت می گیرد که دختران از تعلیم و کار محروم هستند؛ اما در این اواخر خشونت علیه زنان در ولایت های شمالی که دختران و زنان آزادی بیشتر دارند، رو به افزایش نهاده است.

به باور رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان، قضایایی که در این ولایت ها اتفاق می افتد به نظر تبعیض آمیز مردم این ولایت ها بستگی دارد، عرف و عنعنات ناپسند است.

وی می افزاید که در قدم اول، بی بندباری مردم که پابند به تطبیق قانون نیستند و از اساسات دین اسلام آگاهی ندارند، خشونت را ایجاد می کند.

بانو یوسفزی معتقد است که :«سریال های تلویزیونی از عوامل عمده خشونت هاست، ولایت هایی که سطح درس پایین است و نمی تواند مسایل خوب و بد را تفکیک کند، دختر و پسر، رفتار دخترها و بچه های سریال را دیده و آن رفتار مورد قبولشان می شود؛ اما عواقب منفی آنر را درک نکرده اند و متاسفانه تقلید رفتارشان باعث مشکلات در آینده و ایجاد خشونت می شود.»

بر اساس معلومات منبع، این گونه رفتار و تقلید از سریال های تلویزیونی نه تنها تنها در ولایت های دوردست بلکه در مرکز نیز بیشترین قضایای خشونت را تشکیل می دهد.

به گفته وی، متاسفانه جوانانی که باید بیشتر وقت خود را بالای درس بگذارند؛ تا نصف شب مصروف دیدن سریال های مبتذل هستند که متاسفانه عواقب بدی دارد.

اما چه اقداماتی از سوی وزارت امور زنان برای کاهش خشونت علیه زنان انجام شده است؟

رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان می گوید که وزارت با جدیت اقدام کرده و هفته دادخواهی را اعلام کرد و جلسات نیز برگزار شد و طرحی برای کاهش خشونت و دسترسی زنان به عدالت را مسوده ساخته و در کمیته جندر و کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، اعضای کمیسیون محو خشونت علیه زنان برای تعقیب و پیگیری وقایع به ولایت ها می روند تا عوامل خشونت از آزادی عمل برخوردار نباشد و مورد پیگرد قرار گیرد.

بانو یوسفزی افزود :«وزارت مصمم است که طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به برنامه تبدیل شده و در تمام ادارات عملی شود و استراتیژی مبارزه با خشونت در کابینه به تصویب رسیده و پلان عمل پنج ساله دارد و تمام وزارت ها در آن دخیل هستند.»

با این حال، منبع به مهاجرت ها نیز اشاره کرده و می گوید که یکی از عوامل افزایش خشونت علیه زنان در کشور، مهاجرت به کشورهای پیشرفته و برگشت به وطن است.

به گفته منبع، قضایای سوختگی هرات از مهاجرت هاست، زنان با فرهنگ کشورهای بیرونی آمده و وقتی دوباره به وطن برمی گردند آن زمینه برایشان مساعد نیست و محرومیت هایی در جلوی آنهاست که بیرون شدن از این محرومیت ها به خودسوزی و یا خودکشی می انجامد.

به عقیده وی، مهاجرت به مانند دیدن سریال های مبتذل تلویزیونی، نقش مهمی در افزایش خشونت دارد.

این در حالی است که انجوها و جامعه مدنی همکاری خوبی از خود در مورد محو و یا کاهش خشونت علیه زنان در کشور نشان داده اند.

رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان نیز می گوید جامعه جهانی و انجوها تا حال کمک های خوبی داشته اند.

وی با بیان این که خشونت علیه زنان در تمام جهان وجود دارد، اظهار داشت که به دلیل تقاضای زیاد مردم برای حل مشکلات آنها، هر مقدار کار که صورت بگیرد، کم به نظر می آید.

یوسفزی کار انجوها و جامعه مدنی در کاهش خشونت ها را موثر دانسته و اظهار داشت که این فعالیت های بر اساس تفاهمنامه امضا شده انجام می شود.

خانه های امن

از دید بانو یوسفزی، موجودیت خانه های امن در کاهش خشونت علیه زنان فوق العاده موثر بوده؛ زیرا زمانی که یک خانم به خشونت معروض می شود از این که روی سرک باشد در مراکز امن حضور می یابد.

وی تمام شایعات در مورد موجودیت فساد اخلاقی در خانه های امن را رد کرده و اظها رداشت که هر موضوع باید با اسناد و شواهد ارائه شود و نباید به آوازه ها توجه کرد.

خشونت علیه مردان

در پایان سوالی از رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان در مورد خشونت زنان علیه مردان شد که وی گفت :«نمی توانیم بگوییم همیشه خشونت علیه زنان است، خشونت علیه مردان هم است و وزارت به آن رسیده گی می کند.»

وی اظهار داشت که هرنوع خشونت علیه مردان و زنان از نگاه دین اسلام منع بوده و وزارت زنان آن را تقبیح کرده و به رسیده گی می کند.

با این حال، بانو یوسفزی، نقش رسانه ها را نیز در کاهش خشونت علیه زنان موثر دانسته و اظهار داشت که امروز به دلیل موجودیت رسانه ها، سطح آگاهی مردم در بخش خشونت زیاد شده و اگر در قدیم کسی خبر نمی شد؛ اما حالا رسانه ها انعکاس داده و مردم و متضررین خودشان به دولت مراجعه کرده و خدمات حقوقی را دریافت می کنند.

به باور وی :«اگر زمانی پدران به دخترانشان می گفتند که با لباس سفید به خانه بخت رفته ای با کفن سفید دفن می شوی؛ اما حالا همان پدران به دنبال گرفتن حق دخترانشان هستند.»
خاور میانه
??????????

Comments are closed.