وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

هفتۀ شهید و لزوم رسیدگی به خواست و آرمان شهداء

بعد از پیروزی مقاومت مردم مسلمان کشور علیه تروریسم و طالبان، به یادوبود شهداء به خصوص سردار شهداء، قهرمان ملی، شهید احمدشاه مسعود بزرگ، همه ساله تجلیل بعمل می آید و خاطرۀ شان گرامی داشته می شود. به تاریخ 18 سنبلۀ سال 1380 خورشیدی مجاهد نستوه و فرماندۀ بزرگ دوران جهاد و مقاومت توسط دوتن مزدوران گماشته شدۀ خارجی در خواجه بهاءالدین ولایت تخار به شهادت رسید، که روحش شاد و یادش گرامی باد. در دوران جهاد و مقاومت و بعد از آن تا امروز، در اثر ناامنی و نبود امنیت در کشور، برخی مردم ما قربانی می دهند، معلول و معیوب می شوند، خسارات مالی نصیب شان می شود، چار و ناچار بایست تحمل کنند و این بار را بکشند. اما بر دولتمردان است تا به این امر مهم رسیدگی نمایند و در تأمین امنیت و رفاه مردم کوشا باشند و خودها را در قصرها و محوطه های سیم خاردار و پوسته های امنیتی دور از دید مردم محصور نسازند، بلکه، از وضعیت مردم در همه عرصه ها آگاه باشند و به حال مردم رسیدگی نمایند.
هفتۀ شهید را تنها با اسم و رسم و چند ساعتی با یادآوری های تشریفاتی، خلاصه ننمایند، بلکه ایجاب می کند تا بر سر بازماندگان شهداء دست ترحم کشید و از گرسنگی و بی تعلیمی و حالت فلاکتبار زندگی آن ها خودها را باخبر ساخت و به زخم های التیام نیافتۀ آنان مرهم گذاشت. جانبازان سه دهۀ اخیر و خانواده های شهداء را شناسایی و زمینۀ کار و آسایش را برای شان فراهم کرد. و از همه مهمتر آرمان شهداست، که متولیان امور با مسوولیتی که دارند، در تحقق آن غفلت نکنند.
بیشتر از چهارده سال از عمر دولتی پس از طالبان می گذرد، کوچکترین دلسوزی در برابر مردمی که 14 سال تمام در برابر اتحاد جماهیر شوری سابق و پنج سال در برابر تروریسم و گروه طالبان رزمیدند، مقاومت نمودند، مشاهده نشده است. علاوه بر آن، به نحوی از انحاء سدِ راه رشد و بیان افتخارات مجاهدان و مقاومتگران شده اند. تا حال سروی وجود ندارد که واقعاً تعداد شهید، جانباز و یتیم و بیوۀ این سه دهه را تشخیص داده باشد، تا اقلاً بدین مناسبت ها، مورد تقدیر قرار گیرند و یادوبودی برای نسل امروز و فردای کشور باشد،که این قدردانی از فداکاری مردم، سبب تقویۀ روحیۀ نسل های امروز و فردای کشور می شود.
بر دولت است تا به حال این قشر محروم رسیدگی و دست شفقتی به روی شان بکشد. وقتی واژه های جهاد، مقاومت، ایثار، فداکاری، رشادت، آزادی، استقلال، منافع ملی، شهید و شهادت، معلول، حمایت از ارزش ها، پیروزی و… را ردیف می کنند و سبب افتخار و حفظ هویت مردم و کشور می دانند، به خاطر بسپارند، این همه زادۀ تلاش و زحمات مردمی است که در این راه مبارزه کردند، گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، بی خانمانی، خسارات مالی و در نهایت از جان گذشتن را پذیرفتند تا دشمن خاک، ناموس و دین به شکست مواجه گردید و بر واژه های تجاوز، اشغالگر، الحاد، دهریت، کفر، کمونیزم و تروریسم تفوق حاصل کرد.
به مناسبت این هفته )هفتۀ شهید(، روح همه شهدای راه حق و آزادی و عدالتخواهی را از صدر اسلام تا امروز، شاد می خواهیم و از بارگاه ایزد متعال متمنی ایم تا به برکت خون پاک شهداء، – به یقین با این خون ها، میثاقی با پروردگار عالمیان بسته اند- مردم و کشورما را در امن و رفاه داشته باشد. ثمر الدین ثامر
???????????

Comments are closed.