وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

عرض حال مردم بغلانها(شهرجدید، شهر قدیم و بغلان صنعتی) مردم بغلان مرکزی خواهان برکناری مقامات محلی اند!

بمقام محترم والی صاحب ولایت بغلان!
محترما! هر روز حلقه محاصره بغلانها تنگتر میشود، مخالفین مسلح تا دروازه های شهر رسیده اند، ترور، وحشت، اختطاف هر روز از مردم ما قربانی میگیرد. سرقت و قطع مسیر های عمومی بر همگان روشن شده است. اخلال امنیت در بسیاری موارد به یک بحث پروژه ای تبدیل شده است. عمال و سردمداران حکومت محلی اصلا به زندگی و رفاه مردم توجه ندارد و با مخالفین با مدارا، سازش و مسامحه در کنکشن اند. بجز خدا (ج) هیچ کس و مرجعی بداد مردم مظلوم و عقب گذاشته شده ای بغلان نمیخورد. در تغیر حکام محلی بغلان مرکزی جدا توجه تان را خواهانیم. اصلا به عنوان کارگزار حکومت شایستگی و کفایت ندارند ما از بیدادگری این سازشگران به ستوه آمده ایم، در صورت عدم اجرات لازم ما خود اینهارا تنبیه خواهیم کرد. نوت: در مدت دو روز منتظر اجرات هستیم.
کاپی ها: ریاست شورای ولایتی بغلان، قومندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و دفتر یوناما.
یادداشت: اسناد های نشر شده از جانب مردم بغلان جهت نشر ارسال شده و هفته نامه عقاب بخاطر ادای دین مردمی بدون کم وکاست به نشر آن مبادرت ورزیده است.

14445841_903127813164921_1780571750_n

Comments are closed.