وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

افغانستان و تجدید تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل

156

کنفرانس بروکسل در هفته اول اکتبر به موضوع افغانستان اختصاص می‌یابد و به میزبانی مشترک دولت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار می‌شود؛ در این جلسه نمایندگانی از هفتاد کشور مختلف دنیا و سی مؤسسه و سازمان بین‌المللی قرار است شرکت کرده و ضمن بیان دیدگاه هایشان حمایت خود از افغانستان را اعلام کنند. کنفرانس بروکسل فرصت طلایی برای دولت افغانستان است تا با ارائه برنامه‌های خود در زمینه‌های صلح ملی، توسعه کشور و ایجاد اصلاحات چهارچوب کاری خود در آینده را برای جامعه جهانی نیز کنفرانس بروکسل فرصتی است برای اعلام حمایت‌های سیاسی و مالی از پرسه صلح، حکومتداری خوب و توسعه افغانستان؛ جامعه جهانی همچنین تعهد خود به حمایت دوامدار از ثبات، رفاه و آینده افغانستان را تجدید می‌کند. دولت افغانستان از ماه‌ها پیش برای شرکت در این کفنرانس مهم آمادگی گرفته است؛ بنابر اعلام وزارت مالیه موضوعات صلح و توسعه ملی برای رسیدن خودکفایی در این کنفرانس مطرح می‌شود. وزارت مالیه تأکید می‌کند هدف از این طرح پیشنهادی جست و جوی راه‌هایی است تا با استفاده از کمک‌های بین‌المللی افغانستان را در سالهای آینده به خودکفایی رساند. کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و افزایش درآمدهای داخلی برای رسیدن به استقلال مالی از موارد دیگری است که در این طرح پیشنهادی گنجانده شده است. افغانستان هم اکنون با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی زیادی روبروست و همکاری نزدیک و همه‌جانبه جامعه جهانی برای رسیدن به استقلال در دهه تحول برای افغانستان ضروری به نظر می‌رسد.
خطرات و تهدیدات در افغانستان جدی هستند و برای ریشه کن کردن تروریزم و تندروهای خشونت طلب تعهد جامعه جهانی ضروری به نظر می‌رسد؛ ایجاد حکومت داری خوب برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان کشور از دیگر مواردی است که بدون همکاری کشورهای کمک کننده و آمریکا امکان‌پذیر نیست. دولت افغانستان بدون شک برای اصلاحات خود در آینده، رسیدن به صلح و رفاه به کمک جامعه جهانی نیاز دارد و به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید. این تعهد که افغانستان تنها رها نخواهد شد و کمک‌های مالی تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت باید در نشست بروکسل از سوی کشورهای کمک کننده سپرده شود.
دولتمردان کشور باید با انجام درست و توأم با صداقت وظایف خود نقش مهمی در ایجاد تغییراتی که مطلوب شهروندان کشور و نیز مبتنی بر شرایط جامعه جهانی است، ایفا کنند. در صورتیکه افغانستان در انجام تعهدات خود کوتاهی کند کمک‌های جامعه جهانی را از دست می‌دهد. موضوع دیگری که در کنفرانس بروکسل مهم است گام‌های استواری است که افغانستان تعهد می‌کند برای ریشه کن کردن فساد اداری بردارد؛ تأسیس مرکز
عدلی و حقوقی برای مبارزه با فساد و شورای عالی مبارزه با فساد برای توسعه تطبیق قانون و حکومتداری اقدامات نیکی است که می‌تواند کمک‌های جامعه بین‌الملل در سالهای آینده را تضمین کند. رجبی
n00055895-b

Comments are closed.