وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

افغانستان سالانه ظرفیت تولید هفتاد تن زعفران را دارد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور از آغاز کشت گسترده زعفران در سی و چهار ولایت افغانستان خبر داده و گفته که امسال دو صدو هشتاد تن پیاز زعفران را برای کشاورزان توزیع می کند.
این وزارت اظهار امیدواری کرده که براساس طرح توسعه کشت زعفران سطح کشت این نبات را تا پنج سال آینده به رقم چهارده تن در سال افزایش دهد. در حال حاضر سطح تولید زعفران 3.5 تن در سال است.
پیشبینی شده است که افغانستان سالانه ظرفیت تولید هفتاد تن زعفران را دارد. وزارت زراعت و مالداری می گوید در صورت رسیدن به این رقم در دراز مدت افغاانستان می تواند سالانه بیش از دو صد میلیون دالر عاید بدست بیاورد.
افغانستان اراضی و اقلیم مناسب برای کشت این محصول کشاورزی دارد همچنان زعفران افغانستان از مرغوب ترین و با ذایقه ترین زعفران دنیا تشخیص داده شده است.
دولت افغانستان تلاش دارد تا مناطق بیشتر را تحت کشت زعفران قرار دهد و رفته رفته این نبات را جایگزین کشت خشخاش سازد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور اعلام کرده که به هدف گسترش مناطق تحت کشت زعفران، برنامه ای توسعه ای در بخش آموزش، ایجاد لابراتوارها و توزیع جواز فعالیت برای شرکت ها را روی دست گرفته است.
این وزارت گفته است که حدود پنج هزار نفر زعفران کار، بیست و پنج نفر در بخش بسته بندی و دوازده نفر در بخش تخنیکی لابراتوار ها برای سنجش کیفیت زعفران به تازگی آموزش دیده اند.
همچنان شماری از کشاورزان در چهار گروه امسال به خارج از کشور فرستاده شده اند تا از مراکز پروسس و تولید زعفران دیدن و از تجارب کشاورزان خارجی زعفران کار استفاده کنند.
در بخش تخنیکی، وزارت زراعت می گوید که یک لابراتوار کنترول کیفیت به بهره برداری سپرده شده، سه مرکز پروسس تجهیز شده و همچنان پنجاه پایه خشک کن اتومات نیز برای کشاورزان توزیع شده است. این وزارت اعلام کرده که کار روی ایجاد تسهیلات برای صادرات زعفران و استندرد سازی شروع شده است. امسال دستکم 9 شرکت در راستای پروسس زعفران اجازه فعالیت گرفته اند تا این نبات را مطابق استندردهای جهانی به خارج از افغانستان صادر کنند. وزارت زارعت اعلام کرده که قرار است کمیته ملی زعفران به هدف هماهنگی و رساندن کمک به موقع به کشاورزان تشکیل شود.
Kashmir's Saffron Flower Helping Economy

Comments are closed.