وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

خارجی ها فساد را به افغانستان آوردند

182

مایکل هارتمن سرپرست هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بروکراسی و فساد اداری در افغانستان انتقاد کرده و گفت: کوچکترین فرصت های کاری در این کشور مثل اشیای بازاری خرید و فروش می شود. وی گفته است که تاکنون دولت افغانستان موفق نشده است هیچ مقامی از حکومت را به اتهام فساد اداری به دادگاه بکشاند. وی افزود که جامعه جهانی آماده است تا برای بازگرداندن پول های سیاه ذخیره شده در بیرون با دولت افغانستان همکاری کند. فساد اداری در افغانستان در حالی افزایش یافته است که حکومت افغانستان همواره از جدیتش در مبارزه با فساد اداری سخن می زند. چه چیزی باعث گسترش فساد در حکومت وحدت ملی شده است؟
موسی فریور، استاد دانشگاه در برنامه )آخر خط) گفت: سی میلیون جمعیت در افغانستان داریم که این جمعیت باید کار کنند اما فقط دو تا سه هزارنفر هستند که تمام پست ها و اداره ها و وزارت ها را در اختیار خود گرفته اند. فقط همین سه هزار نفر هستند که در پست های مختلف هر سال جابجا و تعویض می شوند. گویا باقی افراد در افغانستان نه استعداد دارند و نه تخصص. اینها در واقع کسانی هستند که در کمپاین های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله حضور داشتند و آنهارا حمایت می کردند. بنابراین این رهبران هم باید دین خود را به آنها ادا کنند و فقط و فقط آنها را به کار بگمارند و به آنها پست و مقام دهند. وی، با بیان اینکه از این نظام توقعی نمی رود که با فساد مبارزه کند و اراده سیاسی برای مبارزه با فساد لجام گسیخته داشته باشد،افزود: سررشته فسادی که در افغانستان آمد، به دست خارجی ها بود. این حرف با استفاده از ادله بی شمار و با استفاده از منابع خود غربی ها گفته شده است. آنها فساد را به شکل نظام مند و سیستماتیک به افغانستان آوردند.
فریور، مردم را یکی از عوامل زمینه سازی برای این فساد می داند و می گوید: متاسفانه ملت ما هم به این نظام و با این نوع برخورد با مردم، عادت کرده اند. مردم حضور فیزیکی در قضایای نظام ندارند. وجدان و احساس عمومی در ملت بیدار نیست و دربرابر نابکاری های خارجی ها و ارباب اقتدار عکس العمل های شایسته و به موقع انجام نمی دهند بنابراین سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت. فساد را خارجی ها به افغانستان آورند تا از این طریق بتوانند به اهداف شان مطابق با میل خودشان برسند.اینگونه است که وقتی این فساد لجام گسیخته را مشاهده می کنیم نمی توانیم امیدوار باشیم که این نظام بتواند بااین فساد مبارزه کند.
استاد دانشگاه، در خصوص نوع فسادی که خارجی ها به افغانستان آورده اند بیان داشت: خارجی ها با نام کمک هایی که به افغانستان می کنند هر گونه فسادی رادر افغانستان به راه انداختند. حساب پول هایی را از افغانستان می خواهند که همه راخود با خودپس برده اند. حامد کرزی بارها و بارها ناله کرده بود که خارجی ها حساب پول هایی را از ما می خواهند که اصلا نداده اند. وی، در پایان گفت: راه حل چنین نظام های وابسته این است که پارلمانی داشته باشد تا از اراده ملت پاس داری و حمایت کند و آن را به پیش ببرد. متاسفانه پارلمان خودش گوش به فرمان حکومت است و هر قانونی را با دستور حکومت به بی قانونی تبدیل می کنند. اصلاحات انتخاباتی نمونه بارز و آشکار این گوش به فرمان بودن است.
gthjtrgr

Comments are closed.