وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

حکومت مکلف است تا اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد!

مسئولین کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات می گویند که حکومت مکلف است تا اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
ال_resize-1به گزارش خبرگزاری رشد؛ سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و حکومت نیز نباید از دادن اطلاعات به شهروندان کشور سرپیچی کند.

وی در این نشست خبری که تحت نام (کمپاین ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان) برگزار گردیده بود، گفت: “مسئولیت کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، نظارت از پروسه دسترسی متقاضیان به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارایه آن و بررسی شکایات متقاضیان است”.

آقای افضلی تصریح کرد: انتشار اطلاعات به منظور ایجاد شفافیت، کار همیشگی ما در طول سال است و باید یک روز برای فعالیت های بیشتر در این مورد تعیین گردد تا پیام های مشخص در مطابقت به نیازمندی های مبرم مردم برای دسترسی به آگاهی عامه داده شود.

رئیس کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات خاطر نشان ساخت: با نهادهایی که در انجام مسئولیت خود(اطلاع دهی) غفلت نمایند، براساس قانون برخورد جدی صورت خواهد کرد.

وی از رسانه ها، جامعه مدنی و حکومت باید خواست تا به گونه مشترک در ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات همکاری نمایند.

آقای افضلی همچنین برنامه های مشخصی که این کمیسیون در ارتباط به روز جهانی دسترسی به اطلاعات ترتیب داده است را چنین مطرح کرد: “نشر پیام های کلیدی به منظور تنویر اذهان عامه، تدویر برنامه های آگاهی عامه در ۵ وزارت کلیدی، تدویر کمپاین تبلیغاتی از طریق بلبوردها در کابل و ۸ ولایت دیگر، کمپاین رسانه های اجتماعی و تدویر نشست ملی”.

ریکار دو نماینده سازمان یونسکو در افغانستان نیز طی سخنانی گفت: بخش بزرگی از اهداف اساسی یونسکو در افغانستان، تقویت فرهنگ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است.

وی ادامه داد که یونسکو با کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات در راستای آگاهی دهی پیرامون اطلاعات در افغانستان، همکاری خواهد کرد.

گفتنی است که طرح قانون دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۲ جدی سال ۱۳۹۳ در جریده رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید و برای دستیابی به اهداف این قانون، کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات تشکیل گردید.

Comments are closed.