وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

باور نکردنی ست!/ برنا صالحی

262

1426726_360520940759390_1696800857_n
میزان بدبینی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی به صورت باور نکردنی بالاست . اگر واقعا دموکراسی در افغانستان می توانست حاکمان را عزل کند ، عمر حکومت وحدت ملی و دوام کارش تا اینجا نمی رسید . فکر می کردم شاید در مرکز کشور تحت تاثیر تبلیغات رسانه ها و انتقادات تند تحلیل گران ، سطح نارضایتی مردم بالا باشد ولی هنگامی که سفرم به دورترین نقاط شمالشرقی کشور افتاد، فهمیدم که به طرز وحشتناکی مردم از حکومت موجود احساس بیگانگی و بیزاری می کنند . اگر جریان دیدار ها و گفتگوهایم را یک یک گزارش کنم گپ به درازا می کشد . اما قطعا می شود این نتیجه را اعلان کرد که :
۱- رهبران حکومت کمترین توجهی به رضایت و عدم رضایت مردم نداشته تنها به حمایت خارجی دل خوش کرده اند که درصورت تداوم بدبینی مردم ، آن حمایت بیرونی نیز بی اثر خواهدشد.
۲- اگر گروهای مسلح مخالف اندکی در برخورد شان با مردم از نرمش و مدارا کار بگیرند، ممکن به سادگی مناطق بسیاری بواسطه خود مردم به نفع آن ها سقوط داده شود .
۳- شاید حکومت مصروف کارهای زیربنایی به قول آقای غنی باشد، ولی تارسیدن به نتایج حاصله ازآن ،ممکن، مردم از گرسنگی و نا امنی خود و یا حکومت را بکشند .
۴- بی باوری به کارکرد و مدیریت امنیتی و دفاعی در سطح کلان روز تا روز تعداد گروهای مسلح غیر مسول را افزایش داده و مسیر توقع مردم از حکومت به جانب آن ها درحال تغیر است .
۵- هرقدر شعار مبارزه با فساد بیشتر شده می رود ، تمایل به فساد و خویش خوری افزایش پیدا می کند که این پدیده را به خوبی و صراحت در حکومت های محلی می توان دید.
۶- طالبان شاید شکست بخورند ولی با این شیوه مبارزه ی حکومت دربعد سیاسی و نظامی با آن، قطعا نابود شدنی نیستند که پس از ناکامی حکومت در تصفیه کندز از وجود آن ها ، این مساله به واقعیت تلخ و پذیرفته شده برای ذهنیت عامه مبدل شده است.
پس راهی جز قاطعیت و صداقت وجود ندارد که متاسفانه در رهبران تشریفات پسند حکومت وجود ندارد.
آنچه را که بارها گفته ام یکبار دیگر نیز می گویم که داستان غم انگیز ما پایان نیافتنی ست و رهبران سیاسی ما اصلاح نه شدنی . پس چاره ی باید تا بیشتر ازین بیچاره نشویم . آدم های عقده مند و حسود را به نمایندگی بر گزیدیم و امروز هرچه مردم ما از رای دادن شان به ایشان اعلان براءت می کنند سودی ندارد .!
بازهم دیر نیست به فکر سرنوشت خویش در گزینش های فردای نزدیک مان باشیم .
برنا صالحی

Comments are closed.