وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

عید فطر؛ روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد!

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت===صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
فرا رسیدن فرخنده عید سعید فطر؛ عید توفیق در عبودیت و تهذیب نفس و دستیابی به مقام متقین و صالحین بر همه مسلمانان جهان به ویژه مردم متدین و قدرشناس افغانستان و خاصتا به مردم با وقار ومجاهد پرور بغلان عزیز مبارک باد! عید فطر روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است.
عید سعید فطر جشن پیروزی در مقابل شیاطین جنی و انسی بوده و ایام دریافت پاداش طاعات رمضانی است،
عید سعدی فطر، بر آمدن انسانِ نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. اگر درعید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم، اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم، عید فطر عید ما نیست.
خدایا! به همه ی ما توفیق عنایت فرما تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم و هر روز را به تصور اینکه هنوز هم رمضان است در طاعات و عبادات مشغول باشیم و مستمندان و نیازمندان را در هیچ زمانی فراموش ننماییم.
خدایا! به برکت ایام پرسعادت رمضانی و فرا رسیدن ایام متبرک عید سعید فطر، تمام ناملایمات و بدبختی های عاید شده بالای کشورهای اسلامی به ویژه ناهنجارهای افغانستان عزیز را از روی کرمت از میان بردار، و تا رمضان و عید سعید فطر دیگر شاهد تقریب امت مسلمه و بر افرازی لوای سبز اسلام محمدی(ص) در سراسر کشورهای اسلامی باشیم.
الهی! میدانیم که همه مشکلات و زیان های وارد شده برما در حوزه های مختلف حیات بشری محصول نا شکری و نا فرمانی از ذات بی چون شما بوده و ما نتوانسته ایم بنده گونه بندگی نماییم، اما با آنهم امیدوار عفو و بخشش ایم تا بتوانیم به عنایت و شفقت درگاه توبه پذیر، از بند اسارت بندگی بندگان رهایی یابیم و بنده خاص خدای یکتا باشیم.
الهی! از بارگاه بی چون و بزرگ تو توفیق همدلی، همفکری و همکاری امت اسلامی را مسآلت می نماییم.
با تقدیم حرمت
بسم الله شریفی
موسس نهاد… خبرگزاری و هفته نامه عقاب
و همچنان موسس مجتمع علمی سبزمنش
image003

Comments are closed.