وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

دیدبان شفافیت: فساد گسترده در حکومت وحدت ملی وجود دارد!

188

نهاد موسوم به دیدبان شفافیت بین المللی، در تازه ترین گزارش خود گفته است که فساد گسترده در حکومت وحدت ملی وجود دارد.
این نهاد، افغانستان را یکی از فاسد ترین کشورهای جهان خوانده است. حکومت وحدت ملی، با شعار مبارزه با فساد اداری کارش را آغاز کرد و به نهادها و کشورهای حامی افغانستان تعهد داد تا زمینه فساد را از ادارات کشور، برچیند. حکومت وحدت ملی، با شعار مبارزه با فساد اداری کارش را آغاز کرد و به نهادها و کشورهای حامی افغانستان تعهد داد تا زمینه فساد را از ادارات کشور، برچیند.
پس از بیش از بیست ماه از عمر این حکومت اما، آمارها نشان می دهد که سطح فساد در ادارات دولتی همچنان گسترده است. دیدبان شفافیت بین المللی نیز گفته است که فساد گسترده در ادارات وجود دارد و حکومت افغانستان باید جلو این بحران را بگیرد. این نهاد هشدار داده است که اگردولت افغانستان دراین زمینه کاری را از پیش نبرد این فساد گسترده، اثرات خود را برجامعه بین المللی و کشورهای حامی افغانستان، خواهد گذاشت.
درعین حال، شماری از کارشناسان می گویند که نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری، نبود قوانین، مقررات و پالیسی ها برای از بین بردن فساد و نبود اراده لازم وموثربرای از بین بردن فساد درافغانستان از چالش هایی اند که باعث گسترش فساد در کشور شده است.
به گفته این کارشناسان، تاکنون یک اداره مستقل و فراگیر برای مبارزه با فساد در افغانستان وجود ندارد تا از افزایش این پدیده جلوگیری کند.
این درحالی است که چندین اداره مستقل برای مبارزه با فساد در افغانستان ایجاد شده است اما موثریت کارکرد این ادارات، تاکنون مشخص نیست.
???????????????????????????????

Comments are closed.