وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نامه طراحان روز ملی همزیستی

183

کنفرانس  (2)
رئیس جمهوری محترمووکلای منتخب ملت در ولسی جرگه دولت جمهور اسلامی افغانستان!
با سلام و تحیات:
در کشورعزیزما نظربه دلایل مختلف چون جنگ، کمبود فرصت ها برای آگاهی مردم ازاهمیت همزیستی مسالمت آمیز، مداخله اشکار وپنهان بعضی از دولت های منطقه وجهان در تفرقه اندازی میان مردم ما ،انواع مختلف تعصبات؛ ودیگر مسایل، مردم عزیزما روز به روز ازهم، دور گردیده وازیک دیگر نظر به دلائیل مختلف نفرت میکنند که این مسئله مشکل حاد و اساسی در ازبین رفتن فرهنگ همپذیری ، برادری،شکر گزاری ، احترام به تفاوت ها، وحدت ملی و مثبت نگری میان مردم ونیز دلیل اصلی کنار نیامدن درمسایل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی را باعث گردیده وزمینه ی بی اعتمادی، بی باوری، به خصوص عدم وحدت ملی را فراهم کرده است.

رئیس جمهوری محترم!

این معضله را میتوان با تجلیل یک روز مثبت ( روزسپاس گزاری از هم زیست ) وسرتاسری در کشور ازمیان مردم عزیز خود با تقویت وحدت میان مردم بدور از گرایش های قومی، مذهبی ، سمتی، زبانی ، حزبی و جنسیتی و افزایش صمیمیت و همپذیری میان تمام شهروندان افغانستان (خانواده ها ، همکاران ، صنفی ها، همسایه ها وهمه و همه) توام با نهادینه سازی فرهنگ دوستی، صبر، شکر گزاری، برادری یا خواهری، احترام به تفاوت ها، وحدت ملی و مثبت نگری برچید .
و با بکار گیری فعالیت های ذیل همزیستی وهمپذیری را تقویت کرده ونهادینه ساخت.
1- درمرکز کشورو درهرولایت یک مکان نمادین همزیستی- ملی وولایتی ساخته شود؛ که نمایان گر تمام اقوام، زبان ها، مذاهب وفرهنگ ملی ومحلی مردم باشد. درین روزازین مکان ها دیدن شود تا ازین طریق مردم احترام به تفاوت ها را فراگرفته خودرا کنارهم هم ویک جمع مشترک و قوت یک دیگر احساس کنند.
2- این روزمیان تمام مردم کشورما ضمن ابراز سپاسگزاری ازهم دیگرتجلیل شود.
3- درین روزدرتمام کشور دردانشگاها، مکاتب، مدارس، مساجد، رسانه ها، ارگان های دولتی وغیر دولتی، وموسسات انتفاعی وغیر انتفاعی به صورت رسمی وعلاقه مندانه روی تاثیرات مثبت همدیگر پذیری،احترام به تفاوت ها، همزیستی، برادری یا خواهری وهم دلی به صورت علمی وادید اسلام آگاهی دهی شود.
4- حد اقل یک صفحه درسی تحت همین عنوان در نصاب درسی مکاتب ودانشگاه ها اضافه شد.
5- یک فقره درمورد اتحاد اقوام و برادری یا خواهری در قانون اساسی افغانستان تدوین شود
6- درین روز نظر به مساعد بودن شرایط وامکانات جوانان یک ولایت ، ولایت دیگر را دعوت یا سفرکنند وازنزدیک به فرهنگ محلی یکدیگر آشنا شوند واحترام به تفاوت ها را فرابگیرند.
وهم چنان لازم به تذکراست که این روز رخصتی اعلان نشده ، مکانی نماد های همزیستی ملی ومحلی ازطرف شاروالی وملکیت عامه تهیه شود ونماد های قومی، زبانی وفرهنگی به حمایت شورا های مردمی آماده شود.

با توجه به اختیارات مصرح وکلای مردم در مجلس نمایندگان افغانستان در قانون اساسی شایسته است نسبت به تصویب مراتب برای تقویت همزیستی وهمپذیری اقدام مقتضی معمول فرمایند.
با احترام
طراحان روز ملی همزیستی
واجده عزیزی ، انجنیرعصمت الله صاحب زاده ، انوشه صافی ، نصیر احمد بشریار، فرزانه صادقی، راضیه میرزایی ، نجیب الله توکلی ،مجیب الله راوی، یاسین کریمی، سپیتامین مجیدی ، یلدا دستگیر زاده ، میرآقا مصلح ، محمد همایون پویا فریدون همت، انجنیر حبیب الله رحمانی واسد رحمانی، احماد الله احماد و احمد سیرارشاد.

Comments are closed.