وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مهاجرت گسترده نخبگان دانشگاهی اسرائیل به خارج

189

براساس آمار منتشر شده توسط یکی از مراکز خدمات انتقالی و مهاجرت اسرائیل؛ اغلب قشر دانشگاهی اسرائیلی به دنبال یافتن مشاغلی در خارج از کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری های معتبر بین المللی، این آمار نشان میدهد که در سال جاری، میزان مهاجرت اساتید دانشگاهها و دیگر اقشار دانشگاهی و متخصصان در حوزه فنآوری برتر،23درصد افزایش یافته است. این افراد به دلیل افزایش نیافتن میزان حقوق و دستمزد، امیدوار به یافتن شغلی در خارج از کشور هستند.
بر اساس نتایج منتشر شده توسط شرکت منبع انتقال”Relocation Source” از 2 هزار و پانصد خانواده دانشگاهی که به خارج از کشور مهاجرت کردند، بیش‌از 80درصد از این مهاجرین ادعا میکنند که دولت توانایی اصلاح و بهبود استانداردهای زندگی در آیندهای نزدیک را، دارا نیست و 42درصد از این افراد گفته اند هزینه زندگی در سرزمینهای اشغالی بسیار بالا است.
براساس این گزارش، پیشرفت وضعیت شغلی یا ارتقاء جایگاه اجتماعی نیز عامل دیگری بوده که 7 درصد از اساتید دانشگاهی در سرزمینهای اشغالی را ترغیب به مهاجرت از این مکان نموده است.
همچنین دغدغه معیشت، گرانی افسارگسیخته، بیکاری، نا‌امنی، فساد در حاکمیت و جنگ‌های متوالی عمده دلایل دانشگاهیان اسرائیل برای مهاجرت از این کشور عنوان شده است.
براساس این آمار، اکنون تعداد بیشتری از اقشار دانشگاهی اسرائیلی، منتظر یافتن جایگاه و شغلی مناسب در خارج از این کشور بوده و به محض یافتن چنین فرصتی، سرزمین های اشغالی را ترک خواهند کرد.

015908242_40100-300x169

Comments are closed.