وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

قیام سوم حوت 1358 را گرامی میداریم!

161

به همگان روشن است که سوم حوت برابر است با سی و ششمین سالروز قیام شجاعانه مردم کابل در برابر تجاوز ارتش سرخ شوروی. حماسه سوم حوت سال 1358 شهروندان کابل افتخاری بزرگ برای مردم افغانستان است که زنان، مردان و اطفال با دستان خالی در مقابل سربازان مجهز ارتش سرخ ایستادند و با خون شان ورق دیگری را درصفحه تاریخ کشورشان گشودند.
با آنکه دولت آن وقت و نیروهای اشغالگر با بی رحمی تمام در برابر این قیام مردمی واکنش نشان دادند و دیوانه وار مردم را هدف گلوله های خود قرار دادند؛ اما این خشونتها و رفتارهای ظالمانه نه تنها آتش خشم و نفرت مردم کابل را نتوانست خاموش کند بلکه به شعله های آن افزود.
پس از این قیام حماسه ساز، مخالفت با اشغالگران وارد مرحله جدیدی شد و دامنه جهاد مسلحانه در گوشه و کنار کشور گسترش یافت و جهاد مردم با گذشت هر روز ابعاد وسیع تر به خود مى گرفت، سر انجام مردم پیروز شدند و رژیم کمونیستى سقوط کرد.
قیام سوم حوت مردم کابل یک حرکت خود جوش مردمى بود و هیچ گروه و سازمان سیاسى در این قیام نقش برازنده نداشتند و فقط با یک جرقه، احساسات پاک مردم بر انگیخته شد و دامنه آن گسترش یافت.
آنچه مسلم است این است که نباید چنین قیام های مردمی را به دست فراموشی سپرد زیرا شهروندان کابل قیام کرده بودند. آنهم نه در برابر یک دولت، بلکه در برابر یک ابرقدرت جهانی. در قیام سوم حوت، مردم کابل یک سلاح داشتند و آن نعره‌‌ تکبیر بود و شور آزادی. آنان به خدا اتکا داشتند و این بزرگترین نیرویی بود که آنها را با هم پیوند می‌زد.
هییت رهبری و اعضای نهاد مردم روشن ضمیر میهن و هفته نامه عقاب یاد و خاطره شهدای این روز را گرامی داشته از بارگاه ایزد منان برای شهدای سوم حوت وسایر شهدای برحق مردم افغانستان جنت برین و برای بازماندگان و رهروان راستین جهاد سرفرازی دارین تمنی دارند.
با تقدیم حرمت
بسم الله شریفی
مؤسس و رئیس نهاد…، هفته نامه و خبرگزاری عقاب

ghazni1

Comments are closed.