وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

۸۲ درصد مشکلات جوانان در کشور، فقر و بیکاری است

یک تحقیق تازه نشان می دهد که اکثریت جوانان افغانستان فقر و بیکاری را عمده ترین مشکل خود عنوان کرده اند و از افزایش ناامنی ها، فقر و بیکاری به شدت رنج می برند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این تحقیق که از سوی موسسه دموکراسی انترنشنل انجام شده است؛ در آن، اکثریت جوانان از کارکردهای حکومت ناراضی اند. آن ها در این تحقیق گفته اند که حکومت وحدت ملی بدترین حکومت در افغانستان بوده است. در این پژوهش تازه آمده است که ۳۸ درصد جوانان به پارلمان ۳۹ درصد به دولت ۴۳ درصد به رییس جمهور و ۴۴ درصد به رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اعتماد ندارند.
اما مقام های ریاست جمهوری از این تحقیق استقبال کرده و تاکید دارند که در قبال سرنوشت جوانان افغانستان بی تفاوت نخواهد بود. ذکریا بارکزی، مشاور تخنیکی موسسه دموکراسی انترنشنل امروز در کنفرانسی با ارایه نتایج این تحقیق شان گفت: ( این موسسه از ۴۰۲۰ نفر جوان در ۱۱۳ ولسوالی و ۳۴ ولایت افغانستان تحقیق کرده است که یافته های تازه این موسسه در کشور نشان می دهد، اکثریت این جوانان از کارکردهای حکومت خشنود به نظر نمی رسند و ۸۲ درصد جوانان فقر و بیکاری را بزرگترین مشکل عنوان کرده اند). آقای بارکزی افزود: بر بنیاد یافته های ما، اکثریت این جوانان عامل اصلی نارضایتی آن ها، فقر، ناامنی ها و بیکاری می باشند. در این تحقیق آمده است که تعداد زیادی از جوانان، حکومت وحدت ملی را بدترین حکومت خوانده اند اما عده کمی از دیگر آن ها، از حکومت وحدت ملی به ویژه ریس جمهور غنی ابراز خوشنودی کرده اند. نزدیک به ۴۰ درصد از این جوانان گفته اند که آن ها تصمیم دارند که به منظور کاریابی، به بیرون از کشور بروند. در همین حال؛ مشاور رییس جمهور غنی از یافته های این موسسه در افغانستان استقبال کرد. عادله بهرام مشاور ریاست جمهوری نیز گفت که حکومت در برابر سرنوشت جوانان افغانستان بی تفاوت نخواهد بود. این تحقیق در حالی انجام می شود که در سال جاری، نزدیک به صد هزار جوان افغان، کشور را به دلایل افزایش ناامنی ها و بیکاری ترک گفته اند.
is

Comments are closed.