وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

فهیم دشتی: هیچ مداخله سیاسی در کار این کمیته وجود ندارد

224

n00074857-b

کمیته گزینش به کارش آغاز کرده و قرار است برای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی، مدیر انتخاب کند؛ اما حدس و گمان ها این است که احتمال نفوذ سیاست مداران کشور در کار این کمیته بدور از تصور نخواهد بود.
اما کمیته گزینش می گوید که اجازه نخواهند داد تا نفوذ سیاسی در کار شان رخنه کند.
فهیم دشتی عضو کمیته گزینش به خبرگزاری جمهور می گوید: نگران هیچ گونه مداخله سیاسی در درون این کمیته نیست؛ زیرا شناختی که از این کمیته موجود است؛ کسی جرات مداخله را نخواهند داشت.
آقای دشتی تاکید می کند: در صورت مشاهده کدام مداخله ای، این کمیته اراده قوی دارد تا از هرگونه مداخله سیاسی را در چگونگی گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی جلوگیری کند.
این عضو کمیته گزینش می افزاید: بر اساس فرمانی که رییس جمهور صادر کرده است، این کمیته کارش را آغاز کرده است و این که نتیجه کار چی خواهد بود، این کمیته در برابر مردم و حکومت پاسخگو خواهد بود.
تاکنون کارشیوه این کمیته و زمان پایان کار آن تعیین نشده است؛ اما مجلس نمایندگان دو قانون انتخاباتی را که از رهگذر قانونی جواز ادامه کار کمیته گزینش را می داد، رد کرده است؛ حالا سرنوشت این قانون و سرنوشت کار کمیته گزینش روی میز سنا است.
احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت کار درستی نمی کند و روی هر موضوعی، فرمان تقنینی صادر می کند؛ بهتر بود به جای این همه فرمان، همان اصلاحات نظام انتخاباتی را برای تصویب به مجلس نمایندگان می فرستاد.
چند روز پیش رییس جمهور گفت که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را در بین فصل تابستان و خزان سال اینده برگزار می کند؛ اما باورها این است که اصلاح کامل نظام انتخاباتی، آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات و حمایت مالی این روند، زمان بر خواهد بود و حتا شاید در زمان تعیین شده انتخابات پیشرو برگزار نشود.

Comments are closed.