وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه شاعران و داستان نویسان معاصر افغانستان/ عزیزه عنایت 

203

1- نام و تخلص: عزیزه عنایت 
2- نام پدر: محمد کـریم 
3- سال و محل تولد: در سال1328 هجری خورشیدی درولسوالی اندخوی  ولایت  فاریاب پا به عرصه وجود گذاشته و در کابل بزرگ شده است و فعلاً در کشـور هالـند  زندگی میکند.
4- تحصیلات: دارای تحصیلات عالی میباشد.
5- فعالیت های فرهنگی: بانو عنایت شاعر، نویسنده و بیدل شناس بوده، دو کتابش بنام های (سیر زندگی و فـروغ سحر) به نشر رسده است. شعر ها و مقالات بانو عنایت در عرصه هـــــای اجتماعــی، سیاسی و… داخـــل و خارج کشور در روزنا مه های  انیس، پامیر، بیـدارمزارشریف، فاریاب، آرمان ملی، جریده ء ملی نگاه، مجلهء ژونـــدون، مجــلهءآواز، میرمن، روزنامه های تاجکستان، مجلهء معتبر بخارا در ایران، وحدت ملی و گد واله درمــسکو، مجلهء پژواک، بانوان ایرانیان، پنجره، راه نو در هالند و پرستو هادر دنمارک بنشر رسیده اســـت.
6- حالت مدنی: متاهل(دارای دو پسرو دو دختر  میبا شد)
7- نمونه کلام: آفتـاب آرزو

در صف صاحبدلان بر علم و فن پیــچیــده ام
رشتهء ناب حیـــا بــر خویشتن پیــچیــــده ام
خویشرا پـــــروانه علم و ادب انگــــا شتـــــن
هر کـــجا در گــــرد شمع انجــــن پیــچیــده ام
من بیــاد قــو م و ملکــم همچنــــان تا رحریر
سو ختم , در آتــش عشــق وطــن پیچیـــــده ام
در تفر جگاه الفـــت هــر کجـــا ای دوستــــا ن
چون نسیـــم صبحگا هی در چمـــن پیچیـــده ام
آب گــــردد زمــهــریـــــر از آ فـتــــا ب آرزو
بـــر قبـــای آرزو ها خــو یشـــتن پیـــچیـــده ام
از کشـــا کش ها ی د نیــــا نیستم فارغ د مـــی
در حـــر یم زنــــد گی با مــــا و مـــن پیچیده ام
مــد تی شــد ای (عزیزه ) در دیــــار غـر بـتــم
رشته های همــدلــی بر ملــک تــــن پیچیـــده ام

** سرود عشــق **
ساقـی بـیار باده که آمـد بهار ما
گل رنگ میبرد زمی پرخمار ما

ما باده نوش فصل بهاریم و می پرست
بلبل بپای گل بنشیند کنا ر ما

از تار ما صبا بنوا ز د سرود عشق
صد غنچه بشکفد به گلستان زتــار ما

آسان زکوی یار بیرون کی کشیم پا
تا نشنــود نـــوای دل بیقــــرار ما

در سر هوای عشق چرا پر وریده ایم
آخر بسوزدت چو(عزیزه) شرار ما
Picture1

Comments are closed.