وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

عضو مجلس نمایندگان: روسیه در دو حوزه با آمریکا در حال رقابت است!

پس از نبرد سیزده ساله ناتو در افغانستان، آنها سلاح های خود را آتش زدند و یا به پاکستان انتقال دادند و در این میان افغانستان همچنان از لحاظ سلاح ناتوان باقی ماند. حالا روسیه به افغانستان کمک می کند و سلاح نظامی می دهد و پیشنهاد همکاری در امر مبارزه با ترویزم می دهد. روسیه به عنوان کشور بزرگ منطقه کدام هدف را دنبال می کند؟ آیا افغانستان برایش میدان رقابت جهانی یا ترس از تهدید افراطیت و هراس افکنی است؟
سید مهدی منادی عضو مجلس نمایندگان در برنامه )آماج( گفت: منطقه ما شاهد ظهور یک مجموعه امنیتی با محوریت تروریزم، رادیکالیزم و جدایی طلبی است. شاخه های این محور در آسیای مرکزی، چچن، سین کیانگ، فتا و خاورمیانه گسترش پیدا کرده است. عملاً تمام کشورهای منطقه نسبت به گسترش اصل رادیکالیزم و تحول آن در تروریزم نگران هستند. بنابراین کشورهای منطقه تلاش می کنند که به نحوی در تامین امنیت مرزهایشان و در تامین بستر صلح در منطقه و خاورمیانه فعالیت هایی را انجام دهند.
وی در خصوص کمک روسیه به افغانستان گفت: این افغانستان بود که بر اساس پیشنهاد رییس جمهور کرزی درخواست کرد که روسیه برخی از تسلیحات نظامی را به ما بدهد و افغانستان بتواند با تروریزم مبارزه کند و به عنوان کشور مقدم در مبارزه با تروریزم منافع کشورهای منطقه را تامین کند.
منادی همکاری های منطقه ای را در امر مبارزه با تروریزم ضروری دانسته و افزود: روابط ما با ناتو اصل انکار ناپذیری است و ما با آنها پیمان امنیتی را امضا کرده ایم اما می توانیم به دنبال مکمل باشیم. تعامل ما با روسیه و کسب حمایت نظامی از این کشور به مثابه یک مکمل برای همکاریهای ما با آمریکا است. در صورتی که ما چنین حمایت منطقه ای و از همسایگان خود را در امر مبارزه با تروریزم نداشته باشیم، قطعاً آمریکایی ها در اینجا نمی توانند با تروریزم و رادیکالیزم مبارزه کنند.
استاد دانشگاه در مورد هدف کمک روسیه به افغانستان اظهار کرد: روسیه در دو حوزه با آمریکا در حال رقابت است. محورهای آنارشیزم بین المللی بسیار گسترش یافته است. یکی اوکراین و از سوی دیگر سوریه است. شاید روسیه قصد داشته باشد در افغانستان با آمریکا در امر مبارزه با تروریزم همکاری کند البته این در صورتی است که آمریکا بخواهد واقعاً با تروریزم مبارزه کند.
وی در ارتباط با تقابل آمریکا و روسیه در افغانستان گفت: آمریکا نمی خواهد روسیه خود وارد افغانستان شود و در اینجا در امر مبارزه با تروریزم مداخله کند اما کار روسیه مداخله نیست. دولت افغانستان درخواست سلاح از روسیه کرده است و روسیه به این درخواست جواب مثبت داده است. هم اکنون که افغانستان از روسیه درخواست سلاح کرده است حساسیت ها نسبت به این موضوع بسیار کم است اما اگر روسیه خود به طور مستقیم توسط طیاره های خودشان مداخله کنند یا نیروهای آنها وارد افغانستان شوند، موجب حساسیت برای آمریکا خواهد شد. همانطور که این اتفاق در سوریه افتاد. با این کار افغانستان به میدان نبرد میان آمریکا و روسیه تبدیل خواهد شد و قربانیان آن مردم افغانستان خواهند بود.
منادی در خصوص ضرورت همکاری روسیه با افغانستان بیان داشت: مسایل آسیای مرکزی ارتباط زیادی با مسایل افغانستان دارد. به خصوص در مورد تروریزم و جریان های رادیکالی که در اینجا وجود دارد. شبکه ارتباطی جریان های رادیکال بسیار عمیق و پیچیده شده، برخی شبکه ها در ازبکستان، جبهه مخالف عبدالله نوری که در تاجیکستان بود، تی تی پی در ترکمنستان و یا چچنی ها از این جمله اند. هفت تا نه هزار تروریست از این مناطق در طول سیزده سال گذشته به خاک افغانستان وارد شده اند.
وی ادامه داد: ما دروازه امنیتی آسیای مرکزی هستیم و به نحوی از خاک کشورهای آسیای مرکزی دفاع می کنیم و به عبارتی دیگر ما مبارزه با تروریست های چچن می کنیم و اگر روسیه به افغانستان کمک می کند قطعا می تواند در امتداد اصل مبارزه با تروریزم در کنار آمریکا قرار بگیرد. پس آمریکا نباید مشکلی با این موضوع داشته باشد. البته این در صورتی است که اهداف آمریکا و روسیه در امر مبارزه با تروریست، واقعی باشد. کمک روسیه به افغانستان نوعی اشتراک دیدگاه در روسیه و آمریکا است. هرگونه تعارض در دیدگاه به این معنا است که آنها واقعا نمی خواهند با تروریزم مبارزه کنند.
منادی معتقد است دیگر هیچ کشوری به آمریکا اعتماد ندارد و افزود: در ابتدا وقتی آمریکا به افغانستان آمد، اعتماد به این کشور در امر مبارزه با تروریزم از جانب کشورهای منطقه بالا بود اما هرچه گذشت این اعتماد کمتر و کمتر شد و حالا این اعتماد کاملاً از بین رفته است. چرا که با اتفاقاتی که افتاد همه بر این باور شدند که آمریکا برای موضوع دیگری به افغانستان آمده و هدف مبارزه با تروزیزم نیست. به طوریکه رییس جمهور روسیه گفته است که )آمریکایی ها در مریخ آب پیدا می کنند و در افغانستان نمی توانند تروریست و ریشه های آن را پیدا کنند؟(. وی در پایان گفت: افغانستان این حق را دارد که برای خود تصمیم بگیرد و برای بهبود اوضاع کشور از کشورهای دیگر درخواست کمک کند و با هر کشوری که صلاح می داند همکاری کند. افغانستان نمی تواند به بهانه پیمان امنیتی بگذارد اوضاع کشور از این که هست بدتر شود.
is

Comments are closed.