وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

ما پشــــــــــــتونی هزاره ایم!

media-27-feb-13 ما پشــــــــــــتونی هزاره ایم!! رامین(شاهین)
وحدت و یکپارچگی میان اتباع یک کشور رکن اساسی و عنصر مهم از ارکان یک دولت بوده که باموجودیت آن شهروندان آن کشور میتوانند با هرگونه مصایب بطور متحدانه و یکپارچه مبارزه نموده و از پس آنها بدر آیند . ایجاد تفرقه و نفاق درمیان صفوف ، تشکیلات و اتباع مانند یک برگ برنده و حربه ای مهم در میان گروه ها و کشورهای متخاصم کاربرد دارد که کشور ما افغانستان نیز از این نیرنگ در امان نبوده همواره از طرف دشمنانش توسط همین حربه هدف قرار گرفته و طی سه دهه جنگهای تحمیلی دشمنان سوگند خورده ای ما همواره کوشیده اند تا از مجرا های مختلف به این هدف شوم شان نایل آمده تفرقه ونفاق را در میان اقوام وملیتهای باهم برادر ساکن سر زمین ما راه اندازی نماید که در بعضی مواقع آسیب های را نیز از این ناحیه متحمل گردیده ایم چنانچه بطور مثال از جنگهای خانمانسوز داخلی در دهه ای هفتاد میتوان نام برد .
اماظلم واستبدادیکه در یک دهه ای اخیر توسط دشمنان وطن در گوشه وکنارکشوربالای مردم ما صورت گرفت بخصوص جنایتهای غیرانسانی وغیر اسلامی که دراین اواخر توسط گروهای منفور و مستحجرطالبان و داعش در نقاط مختلف کشور مانند به شهادت رساندن بیرحمانه ای تعدادی از هموطنان محاسن سفید و بیگناه ما با انفجاردادن موادانفجاریه ، به شهادت رساندن ودوپارچه کردن طفل نوزاد ومعصوم در ولایت ننگرهار ، قتل عام مردم بیگناه وتجاوزبه زنان در ولایت قندز ، به شهادت رساندن ومحکمه صحرائی با استفاده از سنگسار یک خواهر هموطن ما بنام رخشانه در ولایت غور و ده ها مورد دیگر در اطراف واکناف کشور وبلاخره به گروگان گرفتن وسربریدن هفت تن از هموطنان جاغوری ما شامل چهارمرد ، دو زن و یک طفل نه ساله در ولایت زابل خشم وانزجار مردم مارا برافروخته وکاسه ای صبرشان را لبریزگرداند.
تا اینکه همگی یک مشت ویک پارچه گردیده دریک حرکت بی سابقه وبنظیر مدنی بتاریخ 20 عقرب از هرگوشه وکنار کشورازهرقشروهرطیف جامعه اعم ازروشنفکر ، دانشجو ، آموزگاروکسبه کار وازهرقوم وهرملیت اعم ازپشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک ، بلوچ و……..از سر تاسر پایتخت همه باهم پیوسته وهمگی از یک گلوصدای ” نه ونفرین “را علیه دشمنان مشترک شان بلندنمودند. در این حرکت با عظمت آنچنانیکه راهپیمایان خود شعار میدادند که “اتحاد و وحدت ما نماد غیرت ما” واقعاً دیده میشد که چگونه پشتونی با صدای بغض آلود ازسربریده ای هزاره ای دادخواهی میکرد و چطور تاجکی با فریاد غضبناک به شهادت رساندن مظلومانه ای پشتونی را تقبیع مینمود وچه سان هزاره ای به خاطر بی خانمان شدن ازبکی فریاد سرمیداد . با مشاهده همچوصحنه ای واقعاً گلوهارا بغض فشرده واشک درچشمان انسان جاری میشد .
این صداها وفریادهای همدلی و همدردی تنها در محدوده ای شهر کابل بلند نشده بلکه در سایر شهرها و ولایات کشور وچندین کشورهای خارجی نیز هموطنان با احساس ما همچو راه پیمای ها و تظاهرات را راه اندازی نموده با حمایت و همسوئی سایر برادران شان فریادهای عدالت خواهی را بلند نموده و با ابراز نفرت و انزجار شان از دشمنان بی رحم وقصی القلب وحدت و یکپارچگی خویش را به نمایش گذاشتند چنانچه تعدادی انبوهی از هموطنان ما با راه اندازی تظاهرات در ولایت ننگرهار فریاد میکشیدند که ما پشتون هزاره ایم ویا شهروندان ولایت زابل طی یک راه پیمای شعار میدادند که ما بخاطر سربریده ای برادر هزاره ای مان عدالت میخواهیم . خلاصه ملت غیوروبا شهامت افغانستان با این حرکت بی سابقه وبی مانند وحدت و یکپارچگی واقعی وخلل ناپذیرشان را به نمایش گذاشته وبه دشمنان خویش تفهیم نمودند که ملت شکست ناپذیر بوده هیچگاه حیله ونیرنگ دشمنان باعث تفرقه وازهم پاشی شان نمیگردد. وهمچنان به جهانیان نشان دادند که این ملت آنچنانیکه درمقابله با دشمنان سرسخت وسنگدل است در برابر مصیبتها و حوادث حلیم وصبوربوده همدیگرپذیرمیباشند و آنطوریکه دیگران درجهان ازایشان تصویر و چهره ای بی رحمی وخشونت ترسیم نموده اند نه بلکه برعکس پابند به تمام اصول دموکراسی ومدنی میباشند .

Comments are closed.