وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

فواید نوشیدن آب گرم با معده خالی

213

11025956_1015608125157007_3686930504235192392_n-300x200
اتحاد بیماریهای ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد.
سردرد شدید، فشار خون، کم خونی، درد مفاصل، فلج، ضربان شدید یا تند قلب، صرع، چربی، سرفه، التهاب حلق، سل، التهاب شرایین وهر مرضی که به مجاری ادرار مربوط میشود.
زیادی ترشح اسید و التهاب معده، کم اشتهایی، وهر مرضی که به چشم وگوش و حنجره مربوط میشود.
طریقه درمان با آبی که بجوش آمده:
هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید و۴ گیلاس آب با معده خالی بنوشید ۱۶۰ میلی. وآب باید گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ولی نزدیک به گرم باشد.
وتا ۴۵ دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید.
وپس از هر وعده غذا تا ۲ ساعت آب نخورید بعضی از افراد یا مریضها در اوایل برای نوشیدن ۴ گیلاس در یک وقت مشکل دارند میتوانند کمتر آب بنوشند و آهسته آهسته به ۴ گیلاس برسانند.
نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین زیر ثابت شده.
مرض قند ۳۰ روز. فشار خون ۳۰ روز. مشکلات معده ۱۰ روز. انواع سرطان ۹ ماه. سل و التهاب شرائین ۶ ماه. کم غذایی ۱۰ روز. مشکلات مجاری ادرار ۱۰ روز. مشکلات بینی و گوش و حنجره ۲۰ روز. مشکلات عادت ماهانه ۱۵ روز. مشکلات قلب و انواع آن ۳۰ روز. سردرد شدید ۳ روز. کم خونی ۳۰ روز. چربی ۴ ماه. صرع و فلج ۹ ماه. مشکلات دستگاه تنفسی ۴ ماه.

Comments are closed.